Obair air Màrtainn MacGilleMhàrtainn

2012

Tha mi a’ toirt taic do Dhòmhnall Uilleam Stiùbhart ris a’ phròiseact seo, a’ tagadh an teacsa de “A Description of the Western Isles” le Màrtainn MacGilleMhàrtainn, 1703, gus an téid a chur air an Eadarlìon.


Leabhar eadar-dhealaichte

2012-07-09 CPD