Faclairean ri’n cur uaireigin ri Multidict

Dictionaries to add sometime to Multidict

Comhairle bho Mhìcheal Bauer a thaobh zh

Tha na faclairean agad an dà chuid fo zh-Hans agus zh-Hant gu follaiseach ag amas air Mandarin (aithnichidh tu sin air an tar-sgrìobhadh Pinyin). Seo dhut litmus beag: lorg 'bone' - ma gheibh thu 'gǔ' 's e sin Mandarin, ma gheibh thu 'gwat' 's e sin Cantonese agus ma gheibh thu 'kut' 's e sin Hakka no Min Nan.

Litmus charactaran:
he > 佢 > Cantonese
he > 他 > Mandarin
vomit > 嘔 > Cantonese
vomit > 吐 > Mandarin
strawberry > 士多啤梨 > Cantonese
strawberry >  草莓 > Mandarin

2018-03-17 CPD