24 Palmerston Avenue, Baile Átha Cliath

Seo shuas mo bhràthair Paul ann an 1995, taobh a-muigh de 24 Palmerston Avenue, àit a rinn mi mi mùn air m'athair agus a thòisich mi a' coiseachd.

Seo Michael agus Joanne Fearon, Emma agus Paul Donnelly ann an 1995, aig doras 128 Cabra Park, Phibsboro, BÀC, far an robh àrasan aig mo mhàthair agus a peathraichean mus do phòs i, agus iad uile ag obair anns an Stàtseirbheis. Bríd - Custom House; Nancy - Roinn Oideachais; Peggy - Roinn Industry and Commerce.

1996-03-06 CPD