Cá mbíonn Gaeil Bhéal Feirste?

Caitheann bunús phobal Gaelach na cathrach seo a gcuid ama ag obair nó, ná cuireadh seo iontas ort, sa phub. Ach más ar saoire atá tú agus gan fonn pionta ort, is féidir in amanna teacht orainn sna háiteanna seo a leanas. Tá eolas maidir le háiteanna eile ar an bhealach.

Cultúrlann Mhac Adaim Ó Fiaich

Tá eolas faoin Chultúrlann ar fáil anseo.

Teach Phádraig Uí Dhonnchú

Seo ceannáras choiste Iarthar Bhéal Feirste de Ghlór na nGael , agus chomh maith lena gcuid oibre ar son na nGaelscoileanna sa chathair, tá ionad buail-isteach á reáchtáil acu mar aon leis An Siopa Beag . Bíonn réimse leathan de ranganna Gaeilge á chur ar fáil acu.

Gheobhaidh tú gach eolas uathu ó
Glór na nGael ,
Teach Phádraig Uí Dhonnchú,
145 Bóthar na bhFál,
Béal Feirste BT12.
Guthán 232608.