Lárach úr ag LÁ

An nuacht faoin nuacht

A chairde Gaeil,

De thairbhe scéal fada, nach é seo an áit lena phlé, níl mise ag obair a thuilleadh le LÁ. Mar sin de, ní bheidh sé ar mo chumas cóipeanna de LÁ a chuir ar fáil anseo feasta (ba fiontar de mo chuid féin, seachas fiontar de chuid LÁ a bhí san ionad idirlíne seo). Gabhaim leithscéal libh as sin. Fágfaidh mé na cóipeanna atá anseo ann, i gcead do choláiste Shabhal Mòr Ostaig, mar samplaí daoibh den pháipéar féin.

An dara athrú mór na an seoladh ríomhphoist, mar atá: la@clan.cinni.org. Tá an seoladh seo as feidhm ó bhí mí Iúil 1996 ann. Chríochnaigh mise leis an pháipéar sula raibh fáil agam ceann nua a shocrú, agus ní eol dom go bhfuil éinne eile ansin a bheadh in ann seo a dhéanamh. Mar sin de ní féidir ríomhphost a scríobh chuig LÁ a thuilleadh.


Nuachtan na nGael Le fada an lá tá nuachtán lánGhaeilge a fhoilsiú i mBéal Feirste. Cuireadh tús leis mar Preas an Phobail, páipéar seachtainiúil, agus is as sin a tháinig an páipéar laethúil ar an tsaol. Tá LÁ anois ina pháipéar seachtainiúil arís agus moladh mór faighte go minic aige mar an pháipéar Gaeilge.

Tá na cóipeanna seo a leanas le léamh agaibh.

Bogtar ó leathanach go leathanach trí bheith ag gliogáil ar uimhir an leathanaigh atá uait. Tá na nascanna seo ag bun gach leathanaigh, nó roghnaigh leathanach ón chlár. NetScape 1.1N atá agam le leathanaigh an líon a léamh, agus tá an cóip ullmhaithe chuige sin, ach ba chóir go mbeadh sé inléite le bogearraí eile. Tá súil agam go bainfidh sibh sult agus tairbhe astu.

A dhaoine uaisle, níor chuir mise nuachtán riamh ar an Líon, mar sin de, níl barúil faoi Dhia agam cé acu tá sé déanta agam mar is ceart nó nach bhfuil. Sílim féin go bhfuil sé go measartha mar atá, is féidir do rogha chuid a léamh tríd an chlár, nó go díreach bheith ag piocadh tríd ar do shuaimhneas, mar a dhéanfá le nuachtán ar bith. Fútsa an rogha, ach níl ansin ach mo thuairim féin.
Ní ar aon chúis speisialta a roghnaíodh an chóip seo le foilsiú - tharla go raibh an t-am agam sna seachtainí áirithe thuasluaite - mar sin de, is gnáthshampla é den chinéal a bhíonn a fhoilsiú acu.

San idirlinn, má tá an pháipéar uait go seachtainiúil, tá LÁ le fáil tríd an phost ach scríobh chuig

Rannóg na Síntiús

Cultúrlann Mhac Adaim Ó Fiaich
216 Bóthar na bhFál,
Béal Feirste BT12 6AH

Guthán (+44 1232) 239303
Facs (+44 1232) 239304


Is sampla breá é comh maith den chinéal comhfhiontar agus comhoibriú atá anois ar ár gcumas mar gheall ar fhorbairt an chumarsáid leictreónaigh.

Thar mo cheann féin, gabhaim buíochas leo siúd go léir a raibh páirt acu i gcur i láthair an fiontar seo. Tá liosta iomlán na ndaoine a raibh baint agus páirt acu rófhada le tabhairt anseo, ach tá buíochas speisialta ag dul do Chaoimhín Ó Donnaíle agus Gaeil uaisle Sabhal Mór Ostaig as cairdeas, comhairle, cuidiú, agus cinealtas, agus do bhaill uile an liosta Gaelic-L, as moladh, cáineadh agus spreagadh. Ní neart go cuir le chéile.

Ráth agus bláth oraibh go léir.

Colm Mac Aindreasa
ColmMac@iol.ie


SMO 1996-03-02