The official list of Westminster MPs who voted AGAINST (217 ayes, listed first) and FOR (396 noes) the invasion of Iraq in the Westminster House of Commons on 18 March 2003.

Tobar na Gaedhilge (Gaelic textbase)

Acmhainní Gaedhilge
Goireasan Gàidhlig
Gaelic resources

Ciarán Ó Duibhín

Gaedhilg Uladh (Ulster Gaelic)
Gaeltacht Thír Chonaill (Donegal)
Gaedhilg Oirthear Uladh (East Ulster Gaelic)
Éirinn agus Albain (Gaelic Ireland and Scotland)
Ríomhaireacht/Coimpiùtaireachd (Gaelic Computing)
Ainmneacha agus Daoine (Gaelic Names and People)

TOBAR NA GAEDHILGE

Bunachar téacs agus acmhainn cuartuighthe focal
Gaelic text database — the ultimate dictionary — over 4.3 million words of searchable quality modern Gaelic texts (mostly Irish, some Scottish)
Download latest version for Windows (from Win95 to Windows 7) — August 2014 (55.8 MB)   New! Version 1.7! 08/2014
Download old version (Gaeldict) for MS-DOS or Win 3.1 — May 1999 (13.1 MB)


GAEDHILG ULADH

Cruinneas Gaedhilge
Comhairle fá Ghaedhilg nádúrtha agus Gaedhilg Ultach
Some hints about natural Gaelic and in particular Ulster Gaelic
      
Ádhbhar foclóra Béarla – Gaedhilg Ultach
An embryonic English – Ulster Gaelic dictionary

Teangaidh gan anam teangaidh gan tír — some newspaper correspondence about Ulster Irish and Standard Irish

An é Gaedhilg Uladh a labhrann/scríobhann tú féin?
Is the Gaelic you speak and write Ulster Gaelic?
Multiple-choice quiz to help you find out Coming sometime! 04/2004

Na Plátaí Doegen ó Chúige Uladh, 1931 Biographies updated! 04/2014
Taifid fhuaime de Ghaedhilg Uladh ó 1931
Sound recordings of Ulster Irish from 1931

Saothar Próis Chúige Uladh 1500–1800
Gaelic prose works from Ulster 1500–1800: a short list of the main works

Ainmneacha Ultacha ar Lusanna
Ulster Gaelic names of plants (MS-WORD document for download)

An tUltach
Liosta imleabharthaí agus uimhreacha; sealbháin leabharlainne

Nascanna seachtracha—external links
Cnuasach Conallach le Diarmaid Ó hAirt
Voces Uladh–Foclóirín Ghaeilge Uladh le Panu Höglund
Focail na nUltach le Ciarán Mac Murchaidh (Droichead na Banna) (MS-WORD document for download)
Support site for Taisce Focal le Gordon McCoy agus Róise Ní Bhaoill
Ulster Irish: a pronunciation guide leis an Iontaobhas Ultach
Basic guide to the Pronunciation of Irish Names leis an Iontaobhas Ultach


GAELTACHT THÍR CHONAILL

Sgéilíní na Finne
Sgéaltaí i nGaedhilg Thír Chonaill, le fuaim
Stories in Donegal Gaelic, with sound files

Cúrsaí samhraidh do dhaoine fásta i dTír Chonaill          Last updated! 04/2007
Irish language summer courses for adult learners in the Donegal Gaeltacht

An Ghaeilge i Ros Goill le Gordon McCoy (document MS-WORD lena tharraingt anuas)
   Éist le Gordon ag cainnt le bean ó Ros Guill (tá an téipscript sa document thuas)

Seanchas ó Leac Chonaill le Eithne Ní Ghallchobhair (document MS-WORD lena tharraingt anuas)
Fá 2008, cuireadh amach iris, Scoil Leac Conaill - Smaointe agus Scéalta 1900-1969, ina rabh scéaltaí béaloidis
ó Bhailiúchán na Scol, le cead Roinn an Bhéaloidis, ón scoil seo i bparóiste Ard an Rátha.
Seo arís cuid de na scéaltaí agus réamhrádh leo.
© Is leis an Dr Ní Ghallchobhair gach ceart ar an alt seo.

Rann na Fearsaide
Laoidh an Amadáin Mhóir le Seán Bán 'ac Grianna (taifead fuaime)       Úr! 10/2012
Sound recording of Ossianic Lay

Léightheoireacht
Ádhbhar léightheoireachta Gaedhilge
Gaelic reading matter

Scríbhneoirí Conallacha — Seaghán Bán 'ac Meanman

Ó Mhuir go Teamhair le Eithne Ní Ghallchobhair (document MS-WORD lena tharraingt anuas)
Seo focla agus cora cainnte a d'fhoillsigh Seaghán Bán 'ac Meanman ar an Derry Journal
faoin ainm cleite Manannan sna bliadhanta 1925–7, é curtha in eagar agus an litriú
curtha in oiriúint do fhoghlaimeoirí leis an Dr Ní Ghallchobhair.
© Is leis an Dr Ní Ghallchobhair gach ceart ar an alt seo.

Scríbhneoirí Conallacha — Seán 'ac Maoláin

Focla agus Cainnteanna Gaedhilge
Ó "An tUltach" 1940–2
Gaelic vocabulary and phrases on everyday topics

Nascanna seachtracha—external links

Taifid fuaime ar an eadarlíon — sound files on the internet:
Bailiúchán Béaloidis Ghaeltacht Thír Chonaill
Ceann Dubhrann — John Ghráinne Ó Duibheannaigh ag cainnt le hAntaine Ó Donnaile — but the sound files have now been removed
Seanchas Rann na Feirste le Maeleachlainn Mac Cionnaoith — also in book form with 6 CDs, but out of print

Leabharthaí a bhfuil taifid fuaime leo — books that come with sound recordings:
An áit a n-ólann an t-uan an bainne — John Ghráinne arís ag cainnt
Trasna an ghaoith — Johnny Sheáin Ó Gallchóir
Scéalaí Mór Mhín an Líneacháin le Pádraig Ó Baoighill
Ó Cadhain i dTír Chonaill le Pádraig Ó Baoighill
Seán Bán Mac Grianna, scéalta agus amhráin le Seán Mac Corraidh


GAEDHILG OIRTHEAR ULADH

Liosta tagairtí
Bibliography of East Ulster Gaelic (and neighbouring areas)

Cainnteoirí dúthchais
List of native speakers of East Ulster Gaelic (and neighbouring areas)

Foclóir Ghaedhilge Oirthear Uladh
Consolidated glossary of East Ulster Gaelic — work ongoing (MS-WORD document for download)

The Gaelic language in East Ulster — County by County
       County Down (MS-WORD document for download)
               Down Maps: baronies, county districts, district electoral divisions

Nascanna seachtracha—external links
Video talk by Brian Mac Lochlainn to Glens of Antrim Historical Society on Scottish Gaelic and Antrim Irish  —   Alternative link
Book with a CD of Tyrone Irish: Pádraig Ó Baoighill, Padaí Láidir Mac Culadh agus Gaeltacht Thír Eoghain


ÉIRINN AGUS ALBAIN

Gàidhlig agus Gaedhilg — ouch!

Gluais Albanach-Éireannach — cuidiú don Éireannach le Gaedhilg na hAlban a léigheamh
Word-list for Irish readers of Scottish Gaelic

Sanasan do leabhraichean anns a' Ghàidhlig Éireannach le Brian Mac Lochlainn
Brian's downloadable glossaries for Scottish readers of books in Irish Gaelic, MS-WORD 6.0/95 format Brian Mac Lochlainn's downloadable (MS-WORD) English glossaries to Donegal Gaelic classics Buidheachas / Taing
• Bu toigh liom mo chuid taing a dh’aideachadh don Ollamh Ailbhe Ó Corráin, Oilthigh Uladh, mar gheall ar a’ chuideachadh a fhuair mi sa leabhar aige A Concordance of Idiomatic Expressions in the Writings of Séamus Ó Grianna.
• Ba mhaith liom mo chuid buidheachais a aidmheáil don Ollamh Ailbhe Ó Corráin, Ollscoil Uladh, mar gheall ar a’ chuidiughadh a fuair mé sa leabhar aige A Concordance of Idiomatic Expressions in the Writings of Séamus Ó Grianna.
Brian MacLochlainn

Gaedhilg Cho-Choitcheann?
An urrainn/féidir dóigh scríobhaidh/scríobhtha Gaedhilge bh(e)ith ann a thuig(f)eas Éireannaich agus Albannaich?  Tha barail/baramhail agam mun/fán chúis, ach chan eil me deiseil/réidh fhasast/go fóill airson am foillseachadh/lena bhfoillsiughadh.


RÍOMHAIREACHT / COIMPIÙTAIREACHD

Gaelic keyboards for MS-Windows Updated! 06/2013
An síneadh fada agus ponc an tséimhithe
An stràc geur agus an stràc maol
Keyboarding acute, grave, and dot-over

Gaelic keyboards for MS-DOS
An síneadh fada faoi MS-DOS
An stràc geur agus an stràc maol fo MS-DOS
Keyboarding acute and grave under MS-DOS

A proposal (1998) for an Irish keyboard standard.

Gaelic fonts for MS-Windows
Eolas bunadhasach fána bhfuil ar fagháil
Basic information about what is available

Téarmaí ríomhaireachta
Gaelic computing terms

Oideasra Gaelach fá choinne MS-Windows
Gaelic software for MS-Windows Oideasra eile fá choinne MS-Windows
Other software for MS-Windows Parallel Texts
  • Pierre Loti, Pêcheur d'Islande Updated! 04/2014
    French original aligned with German and Irish Gaelic translations and four English translations (zip file)
  • Lew Wallace, Ben Hur New! 02/2014
    English original aligned with French and Irish Gaelic translations and six German translations (1 complete, 5 partial) (zip file)

AINMNEACHA AGUS DAOINE

Daoine a chuidigh le hoidhridheacht Ghaedhealach Chúige Uladh a bhuanú
People who helped preserve the Ulster Gaelic heritage Ainmneacha pearsanta in Ultaibh
Gaelic personal names in Ulster

Sloinntí Gaelacha in Ultaibh
Gaelic surnames in Ulster

Is fearr unnsa deagh-eolais ná tonna deagh-chóirighthe.       An ounce of content is worth more than a ton of presentation.


Ciarán Ó Duibhín
2015/01/31