Crupaighthe

Samplaí as "An Gràdh agus an Ghruaim":

[Fear ar mheath a shláinte air] Chrup a ghuailneacha agus chaolaigh a chnámha agus sheangaigh a chliabhlach.

Ar feadh tamaill fhada bhí an dá ghlúin a bhí rud beag crupaighthe, ós cionn an ghainimh, agus an fhéasóg ag gobadh aníos.

Chaith Cathal uadh an spád agus chaith sé é féin síos ar an uaigh, a dhá láimh crupaighthe fá n-a cheann, agus é fuaighte de'n talamh ina phianaigh.

Agus as "Dith Céille Almayer":

Bhí Almayer crupuighthe ar mholl mataí agus é ag smuaintiughadh air féin ag sgaradh ó'n aon chréatúr a rabh grádh aige uirthe. (sitting huddled)

Bhí Mrs. Almayer i n-a seasamh agus a muinéal sínte thart cóirnéal an toighe, agus chrup sí a ceann. (drew back her head)

Ciall: éirigh beag, cruinnithe le chéile: "stooped shoulders", "legs bent, gathered in", "head in hands"; Computing: crupadh .. compression; leathadh .. decompression

crupán ar na buaibh (Bríd Bhán); Loch a' Chrupáin

ÓD: crap


Ciarán Ó Duibhín
2004/08/21
Clár cinn / Home page / Page d'accueil / Hauptseite