Scaithte lasrach

Séamus 'ac Grianna: Caisleáin Óir, lch 222, líne 17
Chaith siad ola ar mhullach a toighe agus ba é an chéad rud a chonnaic an Cearrbhach teach Babaí ar scaithte lasrach agus na saighdiúirí ar shiubhal suas 'na bhealaigh mhóir.

Séamus 'ac Grianna: Scéal Úr agus Sean-Scéal, lch 24, líne 22
Chuala sé gur marbhadh an fear deireannach de na píléirí agus go rabh an bheiric ar scaithte lasrach.

Séamus 'ac Grianna: An Teach nár Tógadh, lch 41, líne 21
Agus nuair a d'éirigh sé dorcha bhí an spéir ar aon bharr amháin soluis mar bhéadh Magh Life ar scaite lasrach.

Séamus 'ac Grianna: Nuair a Bhí Mé Óg, lch 187, líne 12
“Siúd a rud a ba cheart dúinn a dheánamh,” ars Eoin Ruadh, “achan teach Albanaigh ar a' Phoinnte a bheith ar sgaithte lasrach againn roimh an mheádhon-oidhche.

Séamus 'ac Grianna: Rann na Feirste, lch 22, líne 29
Bhí go maith agus ní rabh go holc go dtí maidin amháin a d'éirigh Séamus Mór agus bhí a mhuileann ar sgaithte lasrach.

Séamus 'ac Grianna: Saoghal Corrach, lch 122, líne 1
Lá Hoche ar sgaithte lasrach ag na Mic Ó gCorra, Tone agus Napper Tandaí agus a' chuid eile aca!

Domhnall 'ac Grianna: Gadaidheacht le Láimh Láidir, lch 392, líne 26
I gcúig bhomaite bhí an teach agus 'ach aon rud a rabh ann ar sgaithte lasrach.
In five minutes the tent and everything in it was a mass of flame.

Séamus 'ac Grianna: Mo Dhá Róisín, lch 87, líne 19
An spiorad a thug ortha toiseacht ar maidín Dia Luain cuidigh sé leobhtha anois throid leo go daingean dithcheallach, 'aindheoin go rabh an chathair ar sgaite lasrach 'na dtimcheall agus go rabh siad sgartha glan ó'n chuid eile dá gcuid fear.

Séamus 'ac Grianna: Nuair a Bhí Mé Óg, lch 144, líne 14
Bhí sí annsin romham agus dar leat í ar fad ar sgaite lasrach.

Séamus 'ac Grianna: Rann na Feirste, lch 76, líne 6
Taobh amuigh do Ghabhla, chuaidh La Hoche le theinidh, agus nocht sí chuca as cúl a' Toir Ghlais agus í ar sgaite lasrach.

Séamus 'ac Grianna: An Clár is an Fhoireann, lch 109, líne 15
Roimh an mheádhon oidhche bhí an chathair ar sgaite lasrach.

Seosamh 'ac Grianna: Pádraic Ó Conaire agus Aistí Eile, lch 28, líne 22
Tháinig an seiseadh bliadhain déag agus bhí luingis Ghearmánacha ag tarraingt orainn le cabhair, agus bhí troid agus marbhthach againn i mBaile Átha Cliath, agus toighthe ar sgaite lasrach agus gunnaí móra ag búirfigh.

Seosamh 'ac Grianna: Ben-Hur, lch 382, líne 21
Buailfidh Sé béim ar an domhan, agus craithfear na righte eile ó n-a gcuid cathaoireach, agus caithfear na daoine a bhí ag tabhairt sgiúirse do Isráel, caithfear isteach iad i bpoll teineadh a mbéidh na tacaí a bhéas leis ar sgaite lasrach.
he smites the earth, and the other kings are shaken from their thrones, and the scourges of Israel flung into a cavern of fire flaming with pillars of fire.Ciarán Ó Duibhín
2007/05/24
Clár cinn / Home page / Page d'accueil / Hauptseite