Skip to content
Picture of

ÀITE FUIRICH DO DH’OILEANAICH

‘S e àm togarrach a tha ann a bhith a’ dol gu oilthigh no colaiste, gu sònraichte ma tha thu a’ fàgail do dhachaigh airson a’ chiad turas. ‘S e spòrs a tha ann, agus tha àite-fuirich oileanaich na dheagh chothrom airson eòlas a chur air daoine eile is dàimhean a thogail.

Tha Sabhal Mòr Ostaig a’ tabhann àiteachan-fuirich cofhurtail, ùra do dh’oileanaich, suidhichte ann an sgìre eireachdail le seallaidhean thar Linne Shlèite. ha 84 seòmar ann le taigh-beag anns a h-uile seòmar agus tha 3 seòmraichean ann a fhreagras air cathraichean-cuibhle. Tha cuideachd wi-fi an asgaidh anns gach rùm. Gheibh thu aodach-leapa agus searbhadairean leis an t-seòmar agus thèid na seòmraichean a ghlanadh a h-uile seachdain ma thèid iarraidh. Anns gach togalach fuirich, tha cidsin agus seòmar coitcheann, agus tha innealan nigheadaireachd ann cuideachd.

Gheibh thu do bhiadh an lùib cosgaisean fuirich agus tha a’ Cholaiste ro dheònach coimhead ri feumalachdan bidhe sònraichte. Gheibh thu do bhiadh an lùib cosgaisean fuirich agus tha a’ Cholaiste ro dheònach coimhead ri feumalachdan bidhe sònraichte.

Tha àite-fuirich ga ghealltainn do gach oileanach a tha air àite fhaighinn air cùrsa làn-thìde aig a’ Cholaiste

Tha Sabhal Mòr Ostaig a-nis a’ tabhainn goireasan fèin-còcaireachd do dh’oileanaich. Tha àiteachean ann airson 17 oileanaich agus tha an dàrna bliadhna agus air adhart a’ faighinn a’ chiad cothrom air seo. Cosgaidh e £3,562 airson a bhith fèin-còcaireachd sa bhlaidhna seo 2020/21.


A’ Fuireach taobh a-muigh na Colaiste

Tha e doirbh uaireannan taighean no seòmraichean air màl a lorg, gu sònraichte air gabhaltas fada. Bhiodh e iomchaidh planaichean a chur air dòigh cho luath ‘s a ghabhas ma tha thu a’ lorg àite dhut fhèin. Airson àite a lorg, b’ urrainn dhut sanas a chur anns a’ phàipear ionadail, Pàipear Beag an Eilein Sgitheanaich, no sanas a chur ann am bùithtean na sgìre agus air siostam post-dealain na Colaiste.

Ma tha ceistean agad, no comhairle a dhìth, a thaobh airgid is àiteachan-fuirich, leig fios dha sgioba Seirbheisean Taic Oileanaich againn.

.

MEDIA BOXES HERE – GD

BEATHA OILEANAICH

SEIRBHEISEAN OILEANAICH

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578