Skip to content
Blue banner image

Co-chomhairleachadh air Seanadh SMO

A chàirdean còire,

As dèidh tòrr rannsachadh agus còmhraidhean gus Seanadh a steidheachadh do S​habhal Mòr Ostaig, tha sinn a’ sireadh ur beachdan air dreach Comas an t-Seanaidh. Gheibh sibh leth-bhreac den phàipear sin a bharrachd air ceistean cumanta gu h-ìosal. Thèid coinneamh co-chomhairleachaidh a chumail Diciadain 23 Samhain ann an Seòmar Shomhairle is air loidhne aig 1f. Faodaidh sibh cuideachd ur beachdan sgrìobhte a thilleadh thugainn ro 5f air 24 Samhain, a’ cleachdadh am foirm gu h-ìosal.

Dèan cinnteach gun gabh sibh uile an cothrom ur beachdan a chuir a-staigh le bhith a’ cleachdadh am foirm aig bonn na ceistean cumanta gu h-ìosal.

Ceud mìle taing.

An Seanadh: Ceistean Cumanta

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578