Skip to content

 

300 – Saidheans Shòisealta

       
 An Account of the Second Sight Sgrìobhadair: Friseal, An t-Oll. Iain
Foillseachadh: Dun Eideann, Anndra Symson, 1820
 Faidhle.pdf
       
 Resettlement in the Highlands
A Handbook of Information for All Those Interested in the Development of the Highland Area
 

Sgrìobhadair: Inverness Local Advisory Committee.
Foillseachadh: 1919

 Faidhle pdf
       
 dealbh= An Seol Air an Glacar
Leabhar dà-chànanach air ullachadh eisg
 Sgrìobhadair:  Lauder, Thomas Dick, Sir, 1784-1848.
Foillseachadh: Dùn Èideinn:
T. Constable, 1846
 Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
       
Dealbh an Leabhair Machraichean Mòra Chanada
“Aithris air mar a dh’aiteacheadh Canada le sluagh na h-Alba.  Na cothraman a tha, and diugh, a’ feitheamh air daoine na Gaidhealtachd a thig gu Canada-an-iar.” 1907
 Sgrìobhadair:  Canada. Dept. of the Interior.
Foillseachadh: Ottawa :
Ard-Uachdaranachd Chanada, 1907.
 Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
       
Dealbh an Leabhair The Idrigil Crofters
Òraid mu dheidhinn còraichean nan croitearan, air a toirt seachad ann an Idrigil, an t-Eilean Sgitheanach, 11mh Iuchar 1910.
 Sgrìobhadair:  Rev. Donald MacCallum
Foillseachadh:  Inverness:
The Highland News Printing and Publishing Works, 1910
 Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
       
Dealbh an Leabhair Position of Bernesdale Crofters
Tha an cunntas seo a’ toirt sealladh seachad air cor nan croitearan is ceist an fhearainn ann am Beàrnasdal, taobh tuath an Eilein Sgitheanaich.
 Sgrìobhadair:  MacDonald, L.
Foillseachadh:  Skaebost :
Scottish Highlander Office, 1886?
 Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
       
 Highland Heroes of the Land Reform Movement
Air a’ sgrìobhadh le Iòsaiph MacLeòid à Gartaidhmòr  faisg air Bun Ilidh, duine a bha an sàs gu mòr ann an leasachadh an fhearainn air a’ Ghaidhealtachd.
 Sgrìobhadair: MacLeod, Joseph.
Foillseachadh:  Inbhirnis :
Highland News, 1917.
 Faidhle pdf
       
Dealbh an Leabhair Highland Patriots
Leabhar air daoine cudromach ann an Dionnasg an Fhearainn agus còraichean nan Croitearan.
 Sgrìobhadair:  Ajax. Pseudonym:   MacLeod, Joseph.
Foillseachadh:  Inverness :
Highland News, 1909.
 Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
       
Dealbh an Leabhair Highland Folklore: Three Broadcast Talks
I: Cuspairean Ro-Cheilteach: cleachdaidhean, deas-ghnàth, creideamh
II: Beul-aithris Gàidhealach: tùs, nòs, susbaint
III: Manaidhean ron bhàs agus tìodhlacadh taibhseil
 
 Sgrìobhadair:  MacLeod, Donald John.
Foillseachadh:   Inverness:
[ca. 1930?]
 Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
       
dealbh an leabhair 

Croft Cultivation

Leabhar dà-chananach air croitearachd

 Sgrìobhadair:  MacKenzie, John
Foillseachadh:  Inverness : Printed by R. Carruthers & Sons, 1885.
 Faidhle pdf
       
Dealbh an Leabhair An Comann Ceilteach (The Celtic Society)
Cruinneachadh de aithisgean air foillseachadh leis an Comunn
 Sgrìobhadair:
Foillseachadh: Dùn Èideann
 Faidhlichean
       
Dealbh an Leabhair Aithisgean Àrd-sheanadh Eaglais na h-Alba
Aithisgean dèanta do Àrd-sheanadh Eaglais na h-Alba
 Sgrìobhadair:
Foillseachadh: Dùn Èideann
 Faidhle pdf (1826)
Faidhle pdf (1827)
       
Dealbh an Leabhair The Auxiliary Society of Glasgow
8mh Aithisg bliadhnail a’ chomainn, 1820
 Sgrìobhadair: The Auxiliary Society of Glasgow
Foillseachadh: Glaschu; S Hunter and Company; 1820
 Faidhle pdf
       
 The Auxiliary Society of Glasgow
10mh Aithisg bliadhnail a’ chomainn, 1822
 Sgrìobhadair: The Auxiliary Society of Glasgow
Foillseachadh: Glaschu; S Hunter and Company; 1822
 Faidhle pdf
       
Dealbh an Leabhair Aithisg Eaglais saor na h-Albann
Aithisg bliadhnail na h-eaglais, 1889
 Sgrìobhadair: n/a
Foillseachadh: n/a
 Faidhle pdf

Search

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578