Thugainn chun t-Eilean Sgitheanach airson deireadh-sheachdain air leth, làn ceòl agus craic!

Tha Sabhal Mòr Ostaig fìor thoilichte Blasad Samhraidh a thabhainn am bliadhna le grunn oidean cliùiteach agus buadhmhor ann airson gur teagasg.

Am measg tha John Carmichael air a’ bhogsa, Katherine NicLeòid le cùrsa seinn Albais agus Gàidhlig, Ailean Dòmhnallach le pìobaireachd, Patsy Reid air an fhidheall agus Ailig ‘Bhaltos’ Dòmhnallach le clas còmhraidh Gàidhlig

Airson barrachd fios fhaighinn air na cùrsaichean agus gus iarrtas a chur a-steach, brùthaibh air na cùrsaichean gu h-ìosal –

 

John Carmichael – Bogsa-Ciùil

Katherine NicLeòid – Cùrsa Seinn Albais agus Gàidhlig

Ailean Dòmhnallach – Pìobaireachd

Ailig ‘Bhaltos’ Dòmhnallach – Clas Còmhraidh Gàidhlig

 

 

 

 

Blasad Samhraidh – Deireadh-Seachdain Samhraidh
© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578