Skip to content
gaelic-education-banner

Mar a nithear iarrtas – Cùrsaichean Goirid

Chan urrainnear ach aona chùrsa a dhèanamh tron t-seachdain.

Feumaidh gach duine cunntas-clàraidh fa leth a chleachdadh. Chan urrainnear barrachd air aon duine a chlàradh leis an aon chunntas.

Airson iarrtas a dhèanamh, lean na ceanglaichean “Cùrsaichean na Càisge” no “Cùrsaichean an t-Samhraidh” mar as iomchaidh airson a’ chùrsa a tha thu ag iarraidh. Brùth air “Clàraich an-dràsta”.

OILEANAICH ÙRA

Mura h-eil thu air siostam clàraidh OGE a chleachdadh roimhe, bidh agad ri cùnntas a chruthachadh le bhith a’ brùthadh air a’ phutan “Create Account” – lìon an t-iarrtas gus an tig thu chun an deiridh, agus brùth an uair sin air ‘Submit’.

OILEANAICH LEANTAINNEACH

Ma tha cuimhne agas air d’ ainm-clàraichte is facal-faire bho sheann iarrtas, lìon am foirm mar as iomchaidh is brùth air ‘Login’. Bu chòir gum bi do cuid fiosrachaidh ann; dèan cinnteach gu bheil e uile ceart is lìon an t-iarrtas gus an tig thu chun an deiridh, agus brùth air ‘Submit’.

SÀBHAIL / CUIR A-STEACH

Faodaidh tu iarrtas neo-chrìochnaichte a shàbhaladh airson a chrìochnachadh nas anmoiche. Airson tilleadh chun an iarrtais, leanaibh an ceangal seo:

 

Bi mothachail nach làimhsich sinne an t-iarrtas gus am brùth thu air “Submit”.

DEARBHADH

Às dèidh brùthadh air “Submit”, ma tha an seòladh puist-d ceart san t-siostam, gheibhear post-d air ais sa bhad ag ràdh gun deach an t-iarrtas troimhe. Mura faigh thu post-d, dèan cinnteach nach eil e sa phasgan “junk mail” no “spam” agad agus cuir an seòladh puist-d againn air an liosta “safe senders” agad. Mura h-eil e sa phasgan “junk mail” no “spam”, cleachd an ceangal gu h-àrd is dèan cinnteach gun do chuir thu an t-iarrtas thugainn leis a’ phutan “Submit”, ‘s nach do shàbhail thu e airson a chrìochnachadh nas anmoiche.

Cuiridh cuideigin bhon Sgioba againn fios thugad an ceann trì làithean-obrach a’ dearbhadh gu bheil àite agad air a’ chùrsa is àite-fuirich (mas iomchaidh), agus mar a dh’fhaodas tu na cìsean agad a phàigheadh. A-rithist, mura faigh thu post-d, dèan cinnteach nach eil e sa phasgan “junk mail” no “spam” agad. Mura h-eil, leig fios thugainn.

BUIDHNEAN / CÀIRDEAN-SIUBHAIL

Ma tha thu a’ tighinn còmhla ri cuideigin nach eil a’ dèanamh cùrsa ach a bhios a’ cleachdadh an t-seòmair agad, chan fheum thu iarrtas fa leth a dhèanamh airson do charaid, agus faodaidh tu am fiosrachadh a chur leis an iarrtas agad fhèin sa roinn “Accommodation”. Ma tha do charaid airson cùrsa a dhèanamh iad fhèin cuideachd, feumar iarrtas fa leth a chur a-steach.

Ma tha thu a’ tighinn mar pàirt de bhuidheann agus ma tha sibh uile a’ dèanamh cùrsa, feumaidh gach duine iarrtas a dhèanamh air a cheann fhèin le cunntas aca fhèin. Chan eil e comasach barrachd air aon duine a chlàradh air cùrsa leis an aon chunntas, ach faodar an aon seòladh puist‑d a chleachdadh sa roinn “Address” airson conaltradh; mar eisimpleir, airson buidheann teaghlaich.

DUILGHEADASAN TEICNEÒLAIS

Airson duilgheadasan le clàradh dhan t-siostam no le faclan-faire, cuir fios dhan Helpdesk OGE:

Fòn: 01463 279150 (+44 1463 279 150 bho thall thairis)
Post-d:

Tha sinn mothachail nach eil Apple Safari ag obair gu math le cuid de na siostaman againn, agus mholadhamaid gun cleachd thu brobhsair eile.

Search

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578