Skip to content

CLASAICHEAN COIMHEARSNACHD

Bidh clasaichean coimhearsnachd aghaidh ri aghaidh a’ tòiseachadh san Fhaoilleach, agus bidh iad a’ gabhail àite ann an sgìre Shlèite. Bidh sinn a’ cur barrachd chùrsaichean an seo tron bhliadhna, ach ma tha cùrsaichean sam bith ann a chòrdadh leat fhaicinn, nach leig thu fios thugainn an seo no air: .

CINN-LÀ IS CÙRSAICHEAN

GÀIDHLIG A1 (Pàirt 1): FÌOR LUCHD-TÒISEACHAIDH – AIG A’ CHRÙBH

Tha Sabhal Mòr Ostaig is Iomairt Chamus Chros & Dhuisdeil toilichte a bhith ag obair còmhla gus sreath de chlasaichean Gàidhlig a thabhann aig a’ Chrùbh a’ tòiseachadh a-rithist san Fhaoilleach.

Bidh na clasaichean seo (A1 Pàirt 1) ag amas air fìor luchd-tòiseachaidh, is iad a’ leantainn chuspairean 1-5 den chùrsa SpeakGaelic A1. Bhiodh na clasaichean seo freagarrach do dhaoine aig nach eil Gàidhlig sam bith no aig nach eil ach pìos beag, is a tha ag iarraidh tòiseachadh air an t-slighe Ghàidhlig aca.

Fad deich seachdainean (25/01/2428/03/24)
12:30 – 14:00 gach Diardaoin

Cosgais gu lèir: £50
Pàrantan/Seann-phàrantan FtMG: £25

GÀIDHLIG A1 (Pàirt 2): LUCHD-TÒISEACHAIDH LE BEAGAN GÀIDHLIG – AIG SABHAL MÒR OSTAIG

Tha Sabhal Mòr Ostaig toilichte innse gum bi clasaichean coimhearsnachd SpeakGaelic A1 a’ tòiseachadh a-rithist san Fhaoilleach air làrach na colaiste.

Bidh na clasaichean seo (A1 Pàirt 2) ag amas air luchd-tòiseachaidh aig a bheil beagan Gàidhlig mar-thà, is iad a’ leantainn chuspairean 6-9 den chùrsa SpeakGaelic A1. Bhiodh na clasaichean seo freagarrach do dhaoine a tha air cuspairean 1-5 SpeakGaelic A1 a dhèanamh mar-thà, air neo daoine a tha air rudan coltach ri sin ionnsachadh tro shlighean ionnsachaidh eile, leithid Duolingo, Chùrsaichean Goirid is eile.

Fad deich seachdainean (07.02.24 – 10.04.24)
Gach Diciadain: 6.30f-8.15f

Cosgais gu lèir: £50
Pàrantan/Seann-phàrantan FtMG: £25

Airson taic le siostam clàraidh nan cùrsaichean, cliog an seo.
 
Gheibhear taic le siostam OGE cuideachd air +44 (0) 1463 279 150 no bho helpdesk@uhi.ac.uk.
 
Ma tha ceistean sam bith eile agad, leig fios dhan Sgioba air +44 (0)1471 888 246 no cuir post-d gu sm00cg@uhi.ac.uk.

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578