Skip to content

CLASAICHEAN OIDHCHE

Bidh na clasaichean oidhche air-loidhne a’ tòiseachadh anns an Dàmhair, agus bidh iad a’ gabhail àite tro Zoom.

Bidh sinn a’ cur barrachd chùrsaichean an seo tron bhliadhna, ach ma tha cùrsaichean sam bith ann a chòrdadh leibh fhaicinn, nach leigibh fios thugainn air: .

Cuir fios thugainn ma tha cairt Young Scot agad, air no a bheil thu 26 bhliadhna a dh’aois no nas òige agus a-riamh ann an suidheachadh cùraim  (mar eisimpleir: cùram-daltachd, còmhnaidh leth-neo-eisimeileach no dachaigh-cùraim) agus gheibh thu 30% far a’ chùrsa agad!.

CINN-LÀ IS CÙRSAICHEAN

Tha fhathast clasaichean ri chur ris a’ phrògram, ‘s mar sin, mura h-eil sibh a’ faicinn cùrsa freagarrach, tillibh air ais a-rithist!
 

Foghar

A’ tòiseachadh 23 Dàmhair 2023:

Clasaichean Còmhraidh Eadar Meadhanach Air-loidhne le Iain Howieson

Puirt Cèilidh còmhla ri Iseabail Strachan

A’ tòiseachadh 24 Dàmhair 2023:

Gàidhlig Ìre 2 Air -loidhne le Carol Shields

Cùrsa Fìdhlearachd le Charlie Mckerron

A’ tòiseachadh 25 Dàmhair 2023:

Gàidhlig do Luchd-obrach Foghlam Tràth-ìrean le Lisa NicDhòmhnaill

A’ tòiseachadh 27 Dàmhair 2023:

Clasaichean Oidhche Còmhraidh Air-loidhne – Ìre Adhartach / Fileanta le Catrìona Nic an t-Saoir

Geamhradh

A’ tòiseachadh 10 Faoilleach 2024:

Gàidhlig Luchd-tòiseachaidh do Phàrantan le Lisa NicDhòmhnaill

Cùrsaichean a bharrachd ri thighinn

Airson taic le siostam clàraidh nan cùrsaichean, cliog an seo.
 
Gheibhear taic le siostam OGE cuideachd air +44 (0) 1463 279 150 no bho helpdesk@uhi.ac.uk.
 
Ma tha ceistean sam bith eile agad, leig fios dhan Sgioba air +44 (0)1471 888 246 no cuir post-d gu sm00cg@uhi.ac.uk.

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578