Skip to content

COMANN NAN OILEANACH

COMANN NAN OILEANACH

Tha oileanaich chlàraichte uile nam buill de Chomann nan Oileanach. Tha Comataidh Co-chomhairleachaidh nan Oileanach air a dhèanamh an àirde de riochdairean bho gach clas is cùrsa. A thuilleadh air a seo, tha riochdairean oileanach air mòran de chomataidhean na Colaiste. Tha Comann nan Oileanach mar bhall de NUS agus tha cothrom aig riochdairean Shabhal Mòr Ostaig a bhith air HISA, Comann Oileanach OGE. Thèid oileanaich a bhrosnachadh le taic bho luchd-obrach na Colaiste gus buidhnean spòrs is sòisealta a chur air dòigh.

Tha sinn air air dòigh gu bheil Comann làidir, èasgaidh a-nis againn airson a’ bhliadhna acadaimigeach 2023/24! Seo na buill:

Ceann-suidhe – Eilidh Russell
Leas Cheann-suidhe – Emilie Voisey
Rùnaire – Andrew Reid
Ionmhasair – Finlay Lawson
Oifigear Tachartasan – Amber Blake
Oifigear Slàinte-Inntinn – Amy Wilson
Oifigear CNnO – Ruairidh Kelly

Faodaidh sibh Comann nan Oileanach a leantail air na meadhanan sòisealta aca gus cumail suas leis na naidheachdan agus tachartasan as ùire do dh’oileanaich.

Eilidh Russell

Aodann a’ Chomainn!

Agallamh agus ceistean 60 diog còmhla ri Ceann-suidhe Comann nan Oileanach, Eilidh Russell.

BEATHA OILEANAICH

SEIRBHEISEAN OILEANAICH

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578