SVQ3 Seirbheisean Sòisealta (Clann is Òigridh)

An e neach-taic sgoile a th’ annad ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig no luchd-obrach nan sgoiltean àraich agus a bheil ùidh agad ann an teisteanas phroifeiseanta? A bheil thu ag obair còmhla ri òigridh? Air a’ chùrsa seo, bidh thu a’ cruthachadh pasgan de dh’fhianais air eòlas, sgilean agus comasan san obair agad fhèin.