Tha na nithean air an duilleig seo gan òrdachadh a rèir cuspair a rèir Seòrsachadh Dewey mar a leanas:-

Cuspairean

   

000-099

 Measgachadh
m.e. Leabhraichean Mòr-eòlais, Liostaichean Leabhraichean, Làmh-sgrìobhainnean
   

100-199

 Feallsanachd
   

200-299

 Creideamh
   

300-399

 Saidheans Sòisealta
m.e. Eaconomaidh, Criotearachd, Cùisean Fearainn, Foghlam, Lagh, Poileataics, Gnìomhachas, Craoladh, Beul-aithris, Seanfhaclan
   

400-499

 Cànan
m.e. Faclairean, Leabhraichean Gràmair, Stuth ionnsachadh cànain, Mion-chànain eile, Cànanachas
   

500-599

 Saidheans Fìor-ghlan
   

600-699

 Teicneolas & Saidheans An Gnìomh
m.e. Rianachd, Margaideachd, Cunntasachd, Teicneolas fiosrachaidh
   

700-799

 Na h-Ealain
m.e. Cleasachd, Deilbh-chluich, Ceòl, Òrain, Ailtearachd
   

800-899

 Litreachas
m.e. Rosg, Bàrdachd, Dràma
   

900-999

 Cruinn-eòlas, Eachdraidh agus Eachdraidh-beatha
   

 

IRISEAN

       
Dealbh an Leabhair Mac Talla
B’ e Mac-Talla an t-ainm a bh’ air pàipear-naidheachd/iris Gàidhlig a chaidh fhoilseachadh gach seachdain – gach dàrna seachdain na b’ anmoichea – ann an Sidni, Alba Nuadh, eadar 28 An Cèitean, 1892, agus an 24 An t-Ògmhios, 1904, timcheall air 540 iris uile gu lèir.
  Sgrìobhadair:  MacKinnon, Jonathan G. 1869-1944 ed.
Foillseachadh:  Sidni, C.B.
  Faidhlichean
       
Dealbh an Leabhair An Sgeulaiche
Dàin, òrain agus sgeulachdan sa Ghàidhlig
 Sgrìobhadair:  Nicolson, Alexander Editor.
Mac Neacail, Alasdair Niall Editor.
Erskine, Roderick, of Mar. Owner.
Foillseachadh:  Glasgow :
A. MacLaren, 1909-1911.
 Faidhlichean
       
picture of the item Guth na Bliadhna
Measgachadh de sgeulachdan agus aistean co-cheangailte ri Alba.
 Sgrìobhadair:
Published:  Stirling :
Eneas Mackay ; Glasgow : Alasdair MacLabhrainn, 1904-1925.
 Faidhlichean
       
Picture of the item The Jacobite
Iris bho Sealainn Nuadh le artagailean mu eachdraidh na Stìubhartaich agus Seumasaich.
 Sgrìobhadair:  C C Bagnall & C A Rowall
Published:  Gladstone, New Zealand:
The Property Bay Herald Co Ltd, 1919-1933
 Faidhlichean
       
Cruinneachadh Didseatach
© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578