Skip to content
Gaelic Short Courses Banner

Fàilte gu Cùrsaichean Goirid Shabhal Mòr Ostaig

’S ann do dhuine sam bith aig a bheil ùidh sa Ghàidhlig agus ann an cultar a’ chànain a tha na cùrsaichean goirid againn. Bidh sibh ag ionnsachadh ann an dòigh a tha làn spòrs is tlachd, an dà chuid air an làraich agus air astar tro Zoom.

Ma thig thu gu Sabhal Mòr Ostaig airson cùrsa aghaidh-ri-aghaidh, bidh tachartasan is dibhearsan ann air an oidhche a mhaireas nad chuimhne gu bràth!

Tha sinn an dòchas gum faic sinn a dh’aithghearr thu, agus faodaidh tu fios a chur thugainn an seo. 

Fòn: +44 (0) 1471 888 246
Post-d:

Cùrsaichean Goirid an t-Samhraidh 2024

Cùm sùil air an duilleig seo airson Cùrsaichean Goirid an t-Samhraidh 2024.

Seachdain nan Teaghlach 2024

seachdain nan teaghlach 2024

Tha sinn toilichte innse gum bi Seachdain nan Teaghlach a’ tilleadh gu làrach Shabhal Mòr Ostaig anns an Eilean Sgitheanach 08–12 Iuchar 2024

Cùrsaichean Goirid na Càisge 2025

Failte gu cùrsaichean na Càisge

Cùrsaichean Goirid – Àite-fuirich

Tha seòmraichean en-suite ri fhaighinn ann an ACC agus Àrainn Ostaig.

Cumhachan is Cùmhnantan

Cumhachan is Cùmhnantan nan Cùrsaichean Goirid

Mar a nithear iarrtas – Cùrsaichean Goirid

Stiùireadh air mar a nì sibh iarrtas airson Cùrsa Goirid

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578