Skip to content

Bha Dr Uilleam MacCoinnich na lighiche-comhairleachaidh nan seann daoine ann am Bòrd Slàinte nan Eilean Siar, 1976-88. Ged a rinn e a chuid trèanadh lighiche ann an Lunnainn, rinn e mòran rannsachaidh air a’ Ghàidhlig fad iomadh bliadhna, agus chuir e a dhà chuspair a b’ ionmhainn leis còmhla nuair a chuir e faclair Gàidhlig de bhriathrachas eòlais-leighis ri chèile. Tha 162 duilleagan a chaidh a dhèanamh air coimpiutair anns an ath-sgrìobhadh den fhaclair aige.