Skip to content

Gàidhlig Luchd-tòiseachaidh do Phàrantan: a’ tòiseachadh 17 Faoilleach 2024

Gàidhlig Luchd-tòiseachaidh do Phàrantan

A bheil ùidh agad ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig airson do chuid chloinne? Am bu toil leat Gàidhlig a chleachdadh aig an taigh? Bheir an cùrsa seo taic dhut le structaran gràmair bunaiteach, faclan, abairtean, geamaichean agus òrain a b’ urrainn dhut cleachdadh airson àrainn Ghàidhlig a thogail airson do theaghlach.

Thèid na clasaichean còmhraidh air-loidhne seo a theagasg gach oidhche Chiadain eadar 20:00 agus 21:30 (ochd seachdainean).

Fios mu dheidhinn an oide, Lisa Nic Dhòmhnaill

‘S e màthair do dhithis, tidsear bun-sgoile, pàrant, neach-obrach do bhuidheann pàrant is pàiste agus oide aig Sabhal Mòr Ostaig a th’ ann an Lisa. Tha i a’ teagasg air a’ Chùrsa Inntrigidh agus cùrsaichean cànain eile, agus tha ùidh mhòr aice anns na dòighean ionnsachadh cànain aig pàistean òga.

Search

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578