Fàilte

FÀILTE

Tha Sabhal Mòr Ostaig, mar ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig, a’ tabhann mòran chothroman ionnsachaidh do dhaoine aig a bheil ùidh ann an Gàidhlig, an dà chuid aig a’ Cholaiste agus air astar.

‘S e colaiste ùr-ghnàthach a th’ ann an Sabhal Mòr Ostaig agus tha goireasan ionnsachaidh air leth againn, leabharlann sònraichte fhèin math, stiùideo craolaidh is clàraidh, agus tha àiteachan-fuirich is ionad cùraim-chloinne air an àrainn.

Tha obair na Colaiste ga neartachadh tro chàirdeas le coimhearsnachd na Gàidhlig agus tha iomadh pròiseact cultarach agus cruthachail stèidhichte aig Sabhal Mòr, Tobar an Dualchais, Faclair na Gàidhlig agus Cànan nam measg.

Tha na h-ealain is cultar na Gàidhlig fìor chudromach do Shabhal Mòr Ostaig agus tha a’ Cholaiste a’ ruith prògram air mhuinntireas ann an ceòl, litreachas agus na h-ealain lèirsinneach.

Tha sinn an dòchas gum bi cothrom agad a thighinn a chèilidh oirnne agus sinn a’ coimhead air adhart ri d’ fhaicinn.

GÀIDHLIG NA H-ALBA

CÙRSAICHEAN CÀNAN

Fàilte
© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578