Skip to content
Picture of our auditorium

Goireasan Co-labhairt

Suidhichte ann an teis-meadhan na Gàidhealtachd, ann an aon de na h-àiteachan as eireachdaile ann an Alba, tha Sabhal Mòr Ostaig a’ tabhann àite air leth airson grunn tachartasan eadar-dhealaichte, bho chruinneachaidhean beaga mì-fhoirmeil agus cuirmean air leth, gu co-labhairtean mòra is tachartasan sònraichte. Tha an dòigh-obrach phroifeiseanta, ioma-chomasach, shùbailte againn a’ ciallachadh gum bi luchd-cleachdaidh is aoighean a’ tilleadh a-rithist is a-rithist, agus gum bi a’ mhor-chuid de na h-aoighean a’ tighinn thugainn mar thoradh air an deagh mholadh a chuala iad mar deidhinn.

Tha 190 cathair ann an Talla Dhonaidh Chaimbeul, an talla againn; tha an Talla Mòr nas lugha, ach gu math ‘càirdeil’; agus tha grunn sheòmraichean eile againn le deagh ghoireasan a tha freagarrach airson coinneamhan, bùithtean-obrach agus co-labhairtean-bhidio a chumail.

Tha stiùidio telebhisein agus goireas craolaidh ùr againn ann am Fàs, an t-ionad ùr airson nan gnìomhachasan cruthachail is cultarach. Gabhaidh iad seo a chleachdadh air màl bho MG Alba. Tha an Amharclann a-muigh ri taobh Àrainn Chaluim Chille le àiteachan gu leòr ann do 200 neach.

Is urrainn dhuinn do chuideachadh a thaobh ghoireasan eadar-theangachaidh mar-aon, acfhainn chlàraidh bhidio is fuaime, ghoireasan coimpiutaireachd agus le siostam airson fhilmaichean a shealltainn.

Ma tha feum agad orra, tha Sabhal Mòr Ostaig a’ tabhann àiteachan-fuirich ùr, cofhurtail ann an àrainneachd shònraichte a’ coimhead a-null thar Linne Shlèite. Tha 84 seòmraichean-cadail ann, is taigh-beag anns gach fear. Tha trì dhiubh freagarrach do dh’aoighean le cathair-cuibhle. Gheibhear Wi-Fi an-asgaidh annta cuideachd. Tha na còcairean mìorbhaileach againn air iomadh tachartas mòr a chur air dòigh gu soirbheachail, is iad a’ tuigsinn gu bheil gach tachartas eadar-dhealaichte.

As bith dè tha san amharc agad, bhiodh sinne ro thoilichte do chuideachadh. Airson barrachd fiosrachaidh mu na goireasan againn, agus cosgaisean na bliadhna sa, lìon a-mach am foirm-iarrtais airson tachartasan, coinneamhan is co-labhairtean no cuir fios thugainn air 01471 888 000. Tha sinn a’ a’ dèanamh fiughair ri cluinntinn bhuat.

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578