Skip to content
Picture of student with laptop

IARRTAS

Tagh cùrsa agus cuir iarrtas a-steach an-duigh gu na roinnean a leanas:

 

Iarrtasan airson cùrsaichean fo-cheuma agus for-cheuma

DIPHE NA MEADHANAN GÀIDHLIG

Neach-Stiùiridh: Catriona NicIain

CÙRSAICHEAN AIR ASTAR

CÙRSAICHEAN GOIRID

Oileanaich Eadar-Nàiseanta

Tha àrainn oideachaidh air leth aig Sabhal Mòr Ostaig. Tha na cùrsaichean agus a' Cholaiste gu lèir gan ruith tro mheadhan na Gàidhlig - an aon cholaiste de seòrsa san t-saoghal.

Oileanaich UK & EU

Tha na cùrsaichean aig Sabhal Mòr Ostaig, bho chùrsaichean fad seachdain gu cùrsaichean ceuma, dèanadach agus freagarrach do dh'oileanaich an latha an-diugh.

Taic-Airgid

Mar oileanach bidh agad ri fiosrachadh fhaighinn ro làimh air dè chosgas an cùrsa agus dè an taic airgid a bhios ann dhut.

Cosgaisean

Tha cìsean teagaisg a’ ciallachadh na phàigheas tu airson an teagaisg a gheibh thu tron bhliadhna is bidh iad eadar-dhealaichte a-rèir dè an cùrsa a tha thu a’ dèanamh,

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578