Skip to content
Blue banner image

LAGHAN AGUS POILEASAIDHEAN

Tha dòighean-obrach agus poileasaidhean na Colaiste gan ath-sgrùdadh agus gan ath-leasachadh mar a chithear gu h-ìosal.

Airson fiosrachadh air poileasaidhean OGE faic: www.uhi.ac.uk/en/about-uhi/governance/policies-and-regulations/policies

Brathan Prìobhaideachd

An seo gheibh sibh na brathan prìobhaideachd aig Sabhal Mòr Ostaig.

Poileasaidhean

Dòighean-obrach, laghan agus poileasaidhean na Colaiste

Seachd Prionnsabalan

Seachd prìomh phrionnsabalan airson dàta pearsanta a làimhseachadh.

Iarrtas Dàta Pearsanta

Mar a gheibh thu dàta pearsanta mu do dheidhinn fhèin aig Sabhal Mòr Ostaig.

Dìon Dàta

Ullachaidhean airson riaghladh dàta pearsanta.

FOI

Ruigsinneachd gu fiosrachadh clàraichte a tha aig ùghdarrasan poblach na h-Alba.