Skip to content
Picture of an old book

Na CRUINNEACHAIDHEAN SÒNRAICHTE

Tha na leabhraichean an lùib nan Cruinneachaidhean Sònraichte a’ sìneadh air ais do linntean tràtha foillseachadh na Gàidhlig. Tha na cruinneachaidhean cho cudromach is gu bheil iad aithnichte mar phàirt riatanach de dh’eachdraidh leabhraichean na dùthcha agus tha an cliù eadar-nàiseanta air aithneachadh tro bhallrachd ann an Co-bhanntachd Leabharlannan Rannsachaidh na Roinn Eòrpa agus Ligue de Bibliothèques Europeénes de Recherche.

Tha an tuilleadh fiosrachaidh air gach cruinneachadh fa leth gu h-ìosal.