Skip to content
Blue banner image

Cuairt-litir an t-Sabhail Mhòir

FAIGH FIOS

Faigh naidheachdan an t-Sabhail Mhòir // Receive news from Sabhal Mòr Ostaig:

* indicates required
Cuspairean as fheàrr leibh / Areas of interest:
Email Format

Cuiribh srac sa bhocsa gu h-ìosal ma tha sibh airson cuairt-litrichean an t-Sabhail fhaighinn*. // Please tick the box below to receive newsletters from Sabhal Mòr Ostaig**.

*Thèid dèiligeadh ris an fhiosrachadh phearsanta agad a rèir riaghailtean dìon dàta na dùthcha. Faodaidh sibh tighinn far an liosta aig àm sam bith le bhith a’ bruthadh air a’ cheangal aig bonn ar puist-d. Airson fios mu dheidhinn dìon data theiribh sùil air an làrach-lìn: https://bit.ly/prìobhaideachd/ **Your personal information will be processed in accordance with all relevant data protection legislation. You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy notices, please visit our website: https://bit.ly/SMOPrivacyPolicy

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp’s privacy practices here.