Skip to content
SMO Generic Banner Image

Cùrsa sònraichte ga thairgsinn do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig ann am FlòdaigearraidhThèid cùrsa sònraichte a thairgsinn do
luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig as t-samhradh a tha ga chur air dòigh le Sabhal Mòr Ostaig agus muinntir Fhlòdaigearraidh sa cheann-a-tuath an Eilein Sgitheanaich. 

Bidh cothrom aig luchd-ionnsachaidh seachdain thlachdmhòr a chur seachad le muinntir na sgìre ag ionnsachadh mu chànan agus mu chultar an àite.  Tòisichidh an cùrsa air Diluain 13 An t-Ғgmhios le prògram slàn de thachartasan a’ dol gu Dihaoine 17mh. 

Bithear a’ gabhail cuairt den sgìre a h-uile latha agus bidh tursan ann gu taighean-tasgaidh is àiteachan sònraichte eachdraidheil far am faigh oileanaich ionnsachadh bho shàr eòlaichean na sgìre ann an cuspairean a leithid eòlas air fosailean agus ainm-eòlas ceann-a-tuath an Eilein.  Nì an cùrsa sgrùdadh air coimhearsnachd chroitearachd Ghàidhlig na sgìre sa, a dualchas is mar a tha i san latha an-diugh agus air cuid de na rudan a tha a’ toirt buaidh air a’ choimhearsnachd seo.   Bidh cuideachd bùithtean-obrach ann còmhla ris a’ bhàrd chliùiteach, Maoilios Caimbeul, air sgrìobhadh cruthachail, bàrdachd, sgrìobhadh sgeulachdan goirid agus dualchainnt na sgìre sa.

Thuirt Alasdair MacAoidh, Manaidsear nan Cùrsaichean Goirid aig Sabhal Mòr Ostaig:’Shoirbhich leinn gu mòr leis a’ chùrsa seo an-uiridh agus tha sinn air leth toilichte gum b’ urrainn dhuinn an aon chothrom a thoirt do dh’™oileanaich a-rithist am-bliadhna an co-bhoinn le Urras Baile Fhlòdaigearraidh.

‘Bhiodh an cùrsa seo glè fhreagarrach do dhuine sam bith a tha airson piseach a thoirt air an cuid Gàidhlig ann an coimhearsnachd far a bheil i ga bruidhinn bho latha gu latha.  ‘˜S e cothrom air leth a th’ ann do luchd-ionnsachaidh ùine a chur seachad le daoine aig a bheil Gàidhlig bhrèagha ann an àite cho bòidheach is a th’ ann.’ 

Tha an cùrsa ann am Flòdaigearraidh a’ cosg £160 airson còig latha. 

 

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578