Skip to content
SMO Generic Banner Image

Iar Phrionnsapal an t-Sabhail a’ leigeil dheth a dhreuchdTha Sabhal Mòr Ostaig air ainmeachadh gum bi Iain Tormod MacLeòid, Iar Phrionnsapal agus Stiùiriche Foghlaim na Colaiste, a’ leigeil dheth a dhreuchd aig deireadh an Iuchair 2018.  Tha Iain Tormod air a bhith os cionn an Fhoghlaim bho 1983, an neach-obrach as fhaide a th’air a bhith aig a Cholaiste ach a-mhàin Cairistiona Primrose a thòisich bliadhna roimhe sin.

Thuirt Prionnsapal na Colaiste, an t-Ollamh Boyd Robasdan “Cha ghabh luaidh a dhèanamh air na rinn is na choilean Iain Tormod thar 35 bliadhna agus cha ghabh luach a chur air a sheirbheis dhan Cholaiste is dhan chànan.  Tha cridhe Iain Thormoid sa Cholaiste agus tha e air a bhith aig cridhe beatha is obair na Colaiste.  ‘S esan cnàimh-droma na Colaiste agus cha bhi e furasta a shamhail a lorg.”

Thuirt Aonghas MacLeòid, Cathraiche a’ Bhùird: “Nuair a thèid Sabhal Mòr ainmeachadh,  smaoinichidh daoine sa mhionaid air Iain Tormod. ‘S ann fo stiùir a chaidh a h-uile cùrsa a tha air a thabhann leis a’ Cholaiste a dhealbhadh is a dhearbhadh.  Duine gasta, glic, tuigseach agus dealasach.”

Tha obair trusaidh a’ dol an-dràsta airson Prionnsapal ùr leis gum bi an t-Ollamh Boyd Robasdan a’ fàgail as t-samhradh cuideachd.

“Ged a tha e doirbh beachdachadh air an t-Sabhal as aonais Iain Tormod agus Boyd,” thuirt Mr MacLeòid,  “tha an dithis cho airidh ‘s a bha duine riamh air beagan fois is faothachaidh às dèidh uimhir de bhliadhnaichean de sheirbheis ionmholta eatorra.  

“Feumaidh am Bòrd coimhead ri linn ùr dhan t-Sabhal san àm ri teachd.  ‘S e cothrom a bhios ann dhan ath ghinealach a bhith a’ stiùireadh an leasachaidh ùir a bhios a’ leantainn aig a’ Cholaiste.  Bidh sinn a’ sireadh dithis  a ghabhas os làimh ceannardas na Colaiste, le sgilean is feartan eatarra a bhios freagarrach airson cur ris an obair iomraitich a rinn Iain Tormod agus Boyd  airson na Colaiste, agus airson cor na Gàidhlig san fharsaingeachd.”

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578