Mapa na Colaiste

Tha deagh àiteachan-fuirich do dh’oileanaich aig dà àrainn an t-Sabhail Mhòir – is iad Àrainn Ostaig agus Àrainn Chaluim Chille.