140 Bliadhna o Blàr a’ Chumhaing

An-diugh, tha sinn a’ comharrachadh 140 bliadhna bho thachair Blàr a’ Chumhaing san Eilean Sgitheanach air 19 Giblean 1882. ’S e a’ chòmhstri seo eadar