Skip to content

Gaeleg drwy gyfrwng y Gymraeg

START: August 10, 2021
END: August 12, 2021
COST: £110
COST (STUDENT): £99
BOOK NOW

English Below

Cynhelir y cwrs hwn dros dri diwrnod (Dydd Mawrth, Dydd Mercher, Dydd Iau). Bydd tri dosbarth ar Zoom bob dydd rhwng 09.30 a 10.45, 11.15 a 12.30, a 13.30 a 15.00. Bydd wyth o bobl yn unig yn y dosbarth.

Cafodd y cwrs Gaaleg hwn ei adeiladu’n benodol i siaradwyr Cymraeg. Bydd y cwrs hwn yn addas i ddechreuwyr Gaeleg ac i ddysgwyr sy wedi gwneud tipyn bach o Aeleg yn barod. Dylai dysgwyr siarad Cymraeg ar lefel canolradd, rhugl neu yn frodorol. Ar y cwrs hwn, bydd dysgwyr yn dysgu sut i gyfarch eu gilydd, cyflwyno eu hunain a chyflwyno eu gilydd, sgwrsio ar lefel sylfaenol, a siarad am eu hardaloedd a’u cartrefi. Yn ogystal â chael ei addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, bydd y cwrs yn dangos i ddysgwyr sut mae’r ddwy iaith Geltaidd hon yn debyg ac yn wahanol i’w gilydd.

Bydd dysgwyr yn gwneud cynnydd yn eu hynganu a datblygu eu sgiliau iaith (siarad, gwrando, ysgrifennu a darllen). Ceir ymadroddion ac idiomau, yn ogystal â diwylliant a hanes yr iaith, eu cyflwyno yn ôl y briodoldeb. Bydd siaradwyr Cymraeg yn elwa ar y perthynas Geltaidd rhwng Cymraeg a Gaeleg.

Erbyn diwedd y cwrs, mi all dysgwyr:-

Gyfarch a chyflwyno yng Ngaeleg
Sôn am y tywydd
Ddisgrifio lle maen nhw’n byw
Ddisgrifio’r dirwedd
Ddeall ynganu a sillafu Gaeleg
Adnabod sut mae’r ieithoedd Cymraeg a Gaeleg yn debyg ac yn wahanol i’w gilydd.

 

**THIS COURSE WILL BE TAUGHT IN WELSH**

The course consists of nine classes over three days (Tuesday, Wednesday and Thursday) with three online classes each day at 09.30 – 10.45, 11.15 – 12.30 and 13.30 – 15.00, all delivered via Zoom.  Where possible classes will be limited to 8 students instead of the usual 12.

This introductory Scottish Gaelic course is tailored for those with an advanced or native level of Welsh. The course will focus on greetings, introductions, basic conversation and describing place and home. The course will be conducted through the medium of Welsh, and it will provide insights into the similarities and differences between Gaelic and Welsh.

The course will provide instruction in pronunciation, and learners will have the opportunity to practice speaking, listening, writing, and reading Gaelic. Gaelic expressions and idioms will be introduced, as well as some introductory culture and history. Welsh speakers will benefit from the Celtic relationships between the languages.

By the end of the course, speakers will be able to:-

Greet people and introduce themselves/others in Gaelic
Talk about the weather
Describe where they live
Describe the landscape
Understand Gaelic pronunciation and spelling
Identify some key similarities and differences between Gaelic and Welsh

© Sabhal Mòr Ostaig | Design by CGS | Sabhal Mòr Ostaig is a Scottish registered charity · No. SC002578