Gàidhlig Ìre 2 air an Làraich 2 an Lùnastal 2021

BHO: August 2, 2021
GU: August 6, 2021
COSGAIS: £260
COSGAIS (OILEANAICH): £180
CLÀRAICH AN-DRÀSTA

Gàidhlig Ìre 2 – air an Làraich

**Thoir an aire gu bheil na roghainnean àite-fuirich againn air atharrachadh a-nis. Cha bhi sinn a’ tabhann ach àiteachan-fuirich LE BIADH NAN LÙIB a-nis. Faic an duilleag àite-fuirich againn airson an tuilleadh fiosrachaidh**

Bidh an cùrsa seo freagarrach do luchd-tòiseachaidh aig a bheil beagan Gàidhlig. San ìre seo, gheibhear ionnsachadh air roimhearan ùra (mar anns & às) agus ro-riochdairean (mar aig & ann) agus structaran coimeasach. Mar phàirt den chùrsa, gheibhear eòlas air gràmar bunaiteach, gheibhear cothroman air sgilean labhairt a chleachdadh, is gheibhear cothrom air dòighean cànain ùra is briathrachas ùr ionnsachadh.

Gheibh thu barrachd fiosrachaidh mun ìre an seo.

Tuairmse Ìre Cùrsa & Co-ionannachd de Ìre SCQF
An Cùrsa Inntrigidh Earrann 1 (4-6)
SCQF 4 SQA Ìre Choitcheann: Àbhaisteach