Skip to content

Gàidhlig Ìre 9 Air Loidhne 3 An Lùnastal

BHO: August 3, 2021
GU: August 5, 2021
COSGAIS: £110
COSGAIS (OILEANAICH): £99
CLÀRAICH AN-DRÀSTA

Gàidhlig Ìre 9 – air Loidhne

Lìbhrigear an cùrsa seo thairis air trì làithean (Dimàirt, Diciadain agus Diardaoin), le trì clasaichean air Zoom gach latha aig 09.30 – 10.45, 11.15 – 12.30 and 13.30 – 15.00.  Cha bhi ach ochdnar sa chlas.

Tha an ìre ùr seo do dhaoine adhartach sa Ghàidhlig a tha air crìoch a chur air ìrean 1-8 de Chùrsaichean Goirid an t-Sabhail air no cùrsaichean co-ionann. Tha an cùrsa seo cuideachd freagarrach do dh’fhileantaich a tha airson na sgilean cànain aca a leasachadh. Cleachdaidh an neach-oide stuthan ionnsachaidh an t-Sabhail agus na stuthan aca fhèin, a’ gabhail a-steach Òrain Ghàidhlig, Bàrdachd is Litreachas, briathrachas adhartach, gràmar is còmhradh. Thèid oileanaich a phiobrachadh gus sgilean cruthachail a leasachadh tron Ghàidhlig.

Gheibh thu barrachd fiosrachaidh mun ìre an seo.

Tuairmse Ìre Cùrsa & Co-ionannachd de Ìre SCQF
SCQF 8

/*
*/