Skip to content

Cuisle-chiùil & Feadag le Hamish Napier: 29 an t-Iuchar 2024

BHO: 29 Iuchar 2024
GU: 02 Lùnastal 2024
COSGAIS: £290
COSGAIS (OILEANAICH): £205
CLÀRAICH AN-DRÀSTA

 

Hamish Napier
Èistibh ris an clàr “The River” an seo!

Tha Sabhal Mòr Ostaig air leth toilichte gum bi Hamish Napier, cluicheadair ioma-ionnsramaid ‘s chosnaiche duaisean a’ tilleadh do phrògram nan Cùrsaichean Goirid am bliadhna seo.
Bidh an cùrsa seo folsgailte do chluicheadairean an dà chuid fideag ‘s duiseal (fiodha ‘s Boehm) agus gheibh oileanaich misneachd gus an tog iad càirdeas saorsnail leis an ionnsramaid aca.
Togaidh Hamish còmhraidh air dòighean-obrach ‘s bun-stuth, misneachd thaisbeanaidh, sgeadachadh ‘s alt cheangal, guth-cheòl, alt-obrach analachaidh, agus mar a thaghar àite-analachaidh freagarrach ann an fuinn. Bidh beagan “need to know” teòiridh, geamaichean ruitheim, agus ceithir “need to know” sgàlaichean (‘s mar a nì sibh an sruthadh gun spàirn air an innsramaid).
Cuiridh am bùth-obrach seo beum air stòr-ealantais ciùil-seasein Albannaich a bhios a dòl gu math leis an fhideag ‘s an duiseal.
Thèid an cùrsa seo a theagasg air a’ chluais agus le ceòl-sgrìobhte, agus sgaoilear barrachd fiosrachaidh gach latha.

 

Hamish Napier
Gael, Ceòladair traidiseanta, sgrìobhaiche-ciùil, oide.

‘S e teagaisgear ‘s cluicheadair ciùil traidiseanta a th’ ann an Hamish, a bhios a’ seinn, a’ cluich na duiseil ‘s piano, air a bhrosnachadh leis an nàdar ‘s dualchas a dhachaigh ann an Strath Spè. Dh’fhuirich e 17 bliadhnaichean anns na h-àrainneachdan beòthail ‘s ioma-sheòrsa ann an Glaschu ‘s Boston. Nuair a thill e dhachaigh o chionn còig bliadhnaichean, thòisich e air “Strathspey Pentalogy”, pròiseact àrd-amasach thairis air deich bhliadhna airson còig clàraidhean ùra a thogail a chaidh a bhrosnachadh le cruth na tìre: Fhuair “The River” (2016)and “The Railway” (2018)còig reultan ann an pàipearan-naidheachd nàiseanta, agus bhuannaich “The Woods” (2020) “Album of the Year” aig “Scottish Trad Music Awards”.
Tha Hamish air ag obair còmhla ri dh’ealadairean treòrachaidh a leithid Duncan Chisholm, Ross Ainslie, Donald Shaw, Julie Fowlis, Blue Rose Code and Martyn Bennett. Dh’obraich e air Tbh naiseanta na dà chuid cluicheadair agus neach-taisbeanaidh, agus nochd e aig fèisean, taighean-cluich ‘s oilthighean air feadh an Riochd Aonaichte, an Roinn Eòrpa, agus Na Stàitean Aonaichte. Bidh e a’ fàthach air cothrom eadar traidisean agus nuadhachas, a’ comharrachadh agus a’ toirt spèis do dualchas-ciùil na h-Alba agus aig a’ ceart àm a’ dol thairis air crìochan, le dòighean-obrach jazz, ciùil clasaigich, agus ciùil làthaireil.

Bidh an obair aige gu tric eadar-dhreuchdail, a’ cur ceòl gu filmichean neo air dàin ‘s sgeulachdan. Bha Hamish na riochdaire còmhla ri David Francis air an fhiolm “Strathspey Stories”, a fhuair a’ chiad-taisbeanadh aig “Scottish International Storytelling Festival”, agus tha e na sgrìobhadair ‘s cainntear air barrachd air 10 uairean de sgeulachdan do na h-apps fòn-làimhe “Highland Discovery” agus “Badenoch the Storylands” airson “Transport Scotland” agus “Badenoch Heritage”. Thairis air na dà bhliadhna sa chaidh tha e air a bhith an sàs gu mòr leis na h-ealain thasbeanail na coimhearsnachd ionadail ann am pàirc nàiseanta a’ Mhonaidh Ruaidh, gu sònraichte tron sreath thachartasan “Storylands Sessions” a chaidh a chruthachadh còmhla ris an sgrìobhadair Merryn Glover, a bha na crùbh taisbeanaidh gu mòr siorbhachail do bhardachd, sgeulachdan, cheòl, dh’ealan agus òrain airson daoine aig a h-uile aois

 

Chaidh a’ chiad chlàr aig Hamish fhèin, “The River” a chur air bhog bho chionn ghoirid agus chan eil sin ach air cur ri a dheagh chliù mar neach-ciùil àraid.

“There’s stunning craft to Hamish’s music-making. The sleeve-notes for The Woods are little Nan-Shepherd-esque prose-poems in their own right. I salute the ambition, vision and timescale of his Pentalogy project.”
Robert MacFarlane ‘The Lost Words’

★★★★★ “The Woods is a beautifully constructed, evocative and distinctive album…a splendid and rare treat.”
SONGLiNES Magazine

★★★★★ “Scintillating…brilliantly vivid”
The Scotsman

★★★★★ “Napier has the composer’s gift of painting a picture with sound, more evocative that an artist. Superb.”
FATEA Magazine

“A vivid exploration of woodland, and its connection to the past and present. Meticulous research and authenticity drives it…a work of passion and commitment.”
Cameron McNeish, Scots Magazine

“Rich and complex…a tremendous piece of work and highly recommended”
Chris Townsend Outdoors

 

 

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578