Skip to content

Òrain Ghàidhlig le Alasdair Mac ‘Ille Bhàn: 17 an t-Iuchar 2023

BHO: 17 Iuchar 2023
GU: 21 Iuchar 2023
COSGAIS: £280
COSGAIS (OILEANAICH): £195
CLÀRAICH AN-DRÀSTA

**Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Nach faighnich sibh mun liosta-feitheimh.**

Air a’ chùrsa seo, bheir sinn sùil air farsaingeachd de dh’òrain sean is ùr. Bheir sinn sùil air beatha nam bàrd, a thuilleadh air feartan dualchais agus an suidheachadh anns an deach na h-òrain a dhèanadh. Bheir sinn sùil cuideachd air eileamaidean bunasach de ghràmar na Gàidhlig, fuaimneachadh, dual-chainntean agus pàtranan comhardaidh nan òran.

Tha an cùrsa seo ag amas air luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig agus cha ruig sibh a leas a bhith eòlach air seinn air àrd-ùrlar. Bidh cruinneachadh beag de dh’òrain Ghàidhlig agaibh air ur teangaidh aig deireadh a’ chùrsa.

Mu Alasdair

’S ann à Muile a tha an Dr Alasdair C. MacIlleBhàin. Tha e air a bhith a’ seinn sa Ghàidhlig on a bha e beag. Bidh e tric air àrd-ùrlar agus air meadhanan eile a’ seinn agus a’ cleasachd. Chaidh Bonn Òir a’ Chomain Ghàidhealaich a bhuileachadh air ann an 2006. Bidh e cuideachd a’ dèanadh nan òran aige fhèin agus a’ sgrìobhadh ann an cruthan eadar-dhealaichte.

Tha Alasdair air meall òran a chur air chlàr: clàr air a cheann fhèin (Las, 2012); trì clàran leis a’ chòmhlan WHYTE (Maim, 2021; Tairm, 2019; Fairich, 2016); agus òrain le Niteworks (A’ Ghrian, 2022; NW, 2015). Chaidh Maim-slè, ciad leabhar Alasdair, anns a bheil bàrdachd agus òrain sean is ùr, fhoillseachadh ann an 2021. Chaidh an leabhar ainmeachadh air geàrr-liosta Duais Dhòmhnaill Meek (neo-fhicsean) aig na Duaisean Litreachais 2022.

Tha Alasdair a’ fuireach ann an Glaschu an-ceartair far a bheil obair làn-ùine aige na rannsaiche aig Oilthigh Ghlaschu. Chaidh ainmeachadh mar Thosgaire na Gàidhlig le Riaghaltas na h-Alba ann an 2019 agus 2020.

Chithear bhidio de dh’Alasdair a’ gabhail ‘Thèid mi lem dheòin’ le Màiri nighean Alasdair Ruaidh an seo.

Gheibhear tuilleadh fiosrachadh mu Alasdair an seo.

Clàr-ama an t-seachdain:

Diluain, Dimàirt agus Diardaoin clasaichean bho 9:30m gu 4:30f
Diciadain deiseil tràth 9:30m gu 3f
Dihaoine 10m gu 12:30f

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578
/*
*/