Skip to content
Picture of a student

SLÀINTE

Ged a tha thu aig colaiste, ‘s e comhairle agus fiosrachadh mu do shlàinte a gheibh thu seach rabhaidhean. ‘S ann agad fhèin a tha an taghadh a thaobh slàinte, dòigh-beatha is ciamar a bhios tu a’ cumail fallain.

Gheibh thu a-mach ciamar a bhios deoch-làidir no biadh mì-fhallain a’ dèanamh cron air do shlàinte, is thèid fiosrachadh a thabhann dhut mu dheidhinn dhrugaichean is an lagh. Tha e an urra riut fhèin dè nì thu ach tha a h-uile cothrom ann airson comhairle a lorg is na co-dhùnaidhean ceart dhut fhèin a ruighinn.

Mar oileanach aig Sabhal Mòr Ostaig, bhiodh e iomchaidh a bhith a’ clàradh aig Ionad Slàinte Shlèite, dìreach 10 mionaid bhon Cholaiste, far am faigh thu taic mheidigeach sam bith a dh’€™fhaodadh a bhith a dhìth.

Tha iomadh cothrom ann airson beatha fhallain a thòiseachadh no a chumail suas tro eacarsaich oir tha buidhnean mar club karate aig a’ Cholaiste agus faodaidh oileanaich buidhnean cur-seachad eile a stèidheachadh agus tha amar-snàmh sa Chaol agus spòrs mar badminton, iomain agus ball-coise air raon Bun-sgoil Shlèite le cead a-mhàin gan cluich faisg air làimh.

Tha cabhsairean is slighean sàbhailte faisg air Sabhal Mòr Ostaig airson coiseachd agus baidhseagalan.

Ma dh’fhaoidte gum bi na dàimhean pearsanta agad ag atharrachadh fhad ‘s a bhios tu aig a’ Cholaiste, is tha fiosrachadh dìomhair air slàinte feise is càirdeasan ri fhaotainn cuideachd.

Tha slàinte inntinn gu math cudromach cuideachd. Tha deagh shuidheachadh inntinn a’ ciallachadh gun tèid agad air do làn chomas a thoirt gu buil ann am beatha is obair, is tha comhairle mu dhuilgheadasan slàinte inntinn ri fhaighinn bho Sheirbheis Taic Oileanaich.

Cuideachd, tha sinn a’ cur taic ri oileanaich a thaobh creideamh sam bith no nach eil a’ leantainn creideamh idir, oir tha sinn a’ tuigsinn ciamar a dh’fhaodadh creideamh taic a thoirt dhut nad bheatha.

Tha do shlàinte an urra riut fhèin ach bheir sinn taic is stiùireadh iomchaidh dhut.

Togetherall

Tha taic 24/7 cuideachd ri fhaighinn tro Togetherall. ’S e goireas ùr Taic Slàint’-inntinn a th’ ann do dh’oileanaich agus luchd-obrach na Colaiste.

Goireas didseatach a tha ri fhaighinn aig àm sam bith, an asgaidh agus ann an dìomhaireachd. Tha eòlaichean proifeiseanta a’ cumail taic ris a’ choimhearsnachd air loidhne agus tha goireasan fèin-cuideachaidh ann airson iomadach chuspair. Gheibh thu barrachd fios air an làrach-lìn Togetherall.

Meningitius

‘S e naidheachd mhòr a bhios ann nuair a bhios sgaoileadh den fhiabhrais eanchainne (meningitis) a’ nochdadh am measg oileanach a dh’adhbharaicheas eagal mòr mun fhiabhras. A rèir poileasaidh ùr an Riaghaltais, bu chòir gun tèid banachdach an aghaidh an fhiabhrais eanchainne (meningitis C) a thabhann do dh’oileanaich ùr air a’ chiad bhliadhna den oilthigh. Bu chòir do dh’oileanaich fios a chur don dotair aca airson banachdach a chur air dòigh.

https://www.uhi.ac.uk/en/students/support/support-for-your-wellbeing-and-mental-health/health-and-wellbeing/meningitis/

 

BEATHA OILEANAICH

SEIRBHEISEAN OILEANAICH