Skip to content
Picture of staff member

Eilidh Grant

Neach-taic Clàraidh

01471 888 304

Tuairisgeul pearsanta

Tha Eilidh ag obair air inntrigeadh nan oileanach, a’ bruidhinn ri daoine aig a bheil ùidh ann an cùrsaichean làn-ùine aig a’ Cholaiste, a’ dèiligeadh le iarrtasan, clàradh, comharran oileanach, clàran-ama agus rudan eile ceangailte.

Teisteanas

BA Gàidhlig & Na Meadhanan (Sabhal Mòr Ostaig)

Fios a bharrachd

‘S ann à Gleann Urchadain a tha Eilidh agus chaidh i tro Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig ann an Inbhir Nis.  Thàinig i gu Sabhal Mòr Ostaig an toiseach mar oileanach ann an 2003 agus bha i an dùil a bhith ann dìreach airson bliadhna, ach chord e rithe cho mòr ‘s gun do rinn i cùrsa ceum. Thòisich Eilidh a h-obair aig Sabhal Mòr Ostaig ann an 2006.

Taobh a-muigh air a h-obair, tha Eilidh an sàs le Urras Choimhearsnachd Slèite, Talla Àird a’ Bhàsair agus Sleat Food Shed. Bidh i cuideachd a’ teagasg Dannsa Gàidhealach agus Highland Hustle – clas eacarsaich spòrsail!

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578