Skip to content
SMO Generic Banner Image
Picture of staff member

Eòghann MacEunraig

Oide air a' chùrsa BA (le Urram) Gàidhlig agus Ceòl Traidiseanta


Tuairisgeul pearsanta

‘S ann à Loch Abar a tha an seinneadair agus ceòladair Eòghann MacEunraig. Ged a tha e as trice ri chluinntinn mar bhall den chòmhlan Mànran (a stèidhich e ann an 2010), tha Eòghann air a chuid ciùil a thoirt leis air feadh an t-saoghail, a’ cluich còmhla ri còmhlain ainmeil leithid Battlefield Band agus an Afro-Celt Sound System.