Skip to content
SMO Generic Banner Image
Picture of staff member

Sandy NicDhòmhnaill Jones

Stiùiriche Riaghlaidh (eadar-amail, leth-ùine)


Tuairisgeul pearsanta

Tha Sandy na comhairliche riaghlaidh.  Bha i na ball Bòrd Sabhal Mòr Ostaig bho 2011 gu 2021, agus roimhe seo na ball Bòrd na Gàidhlig. Bha i na Cheannard den Chartered Institute of Linguists agus na Stiùiriche ann an iomadach buidheann leasachaidh eadar-nàiseanta nan Nàiseanan Aonaichte agus a’ Cho-fhlaitheis (Commonwealth).

Teisteanas

  • MA Urram, Oilthighean Oxford, Harvard agus Lunnainn
  • SMO Cùrsa Adhartais
  • FCIL (Fellow, Chartered Institute of Linguists)
  • Bàrd a’ Chomuinn Ghàidhealaich 2019-2021.