Skip to content
Picture of staff member

Shona NicCarmaig

Stiùiriche Foghlam Thidsearan

01471 888 318

Tuairisgeul pearsanta

Tha Shona NicCarmaig a’ stiùireadh a’ chùrsa BA (le Urram) Gàidhlig agus Foghlam agus tha i cuideachd na h-oide air PGDE (Slighe Ghàidhlig) againn. ’S ann à Dùnbheagan san Eilean Sgitheanach a tha Shona, agus chuir i seachad iomadach bliadhna mar thidsear Gàidhlig agus mar Phrìomh Thidsear Stiùiridh ann an Àrd-sgoil Phort Rìgh. Tha eòlas cuideachd aig Shona air stuthan-taic agus stuthan-measaidh a chruthachadh agus tha ùidh mhòr aice ann an òrain Ghàidhlig agus cuspairean tro mheadhan na Gàidhlig san àrd-sgoil.

Teisteanas

MA (le Urram) ann an Gàidhlig is Beurla (Oilthigh Ghlaschu); PGCE (àrd-sgoile) ann an Gàidhlig is Beurla

Teagasg

UQ509840: Clann agus an Ionnsachadh UQ509841: Greisean-sgoile 1 (Stiùiriche) UQ510854: An Neach-dreuchdail Breithneachail agus Feòrachail (Stiùiriche) UQ510854: Greisean-sgoile 2 (Stiùiriche) UX110005: Practas Proifeasanta (PGDE – àrd-sgoil)

Fios a bharrachd

Comhairle Choitcheann Teagaisg na h-Alba/GTC Scotland

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578