Skip to content

cùrsaichean goirid an t-samhraidh 2024

Mòran taing dhan a h-uile duine a thàinig air na Cùrsaichean Goirid as t-samhradh agus abair samhradh a bh’ ann!

Tha sinn an-dràsta ag obair air a’ phrògram airson samhradh 2024, agus cuiridh sinn na cùrsaichean an seo cho luath ‘s a thèid an dearbhadh.

Bidh Cùrsaichean Goirid Samhraidh na h-ath bhliadhna a’ ruith bho 24 Ògmhios gu 16 Lùnastal 2024.

Anns an eadar-ama, faodaidh tu sùil a thoirt air Cùrsaichean Geamhraidh 2023–24 agus na Cùrsaichean Càisge againn airson 2024.

CÙRSAICHEAN GOIRID AN T-SAMHRAIDH 2024: 24 ÒGMHIOS – 16 LÙNASTAL

Cùm sùil air an duilleag seo!

Airson taic le siostam clàraidh nan cùrsaichean, cliog an seo.
 
Gheibhear taic le siostam OGE cuideachd air +44 (0) 1463 279 150 no bho helpdesk@uhi.ac.uk.
 
Ma tha ceistean sam bith eile agad, leig fios dhan Sgioba air +44 (0)1471 888 246 no cuir post-d gu sm00cg@uhi.ac.uk.
Àite-fuirich

Thèid àite-fuirich a thabhann air an àrainn a-rithist (ma bhios sin ri fhaighinn) aig àm na Càisge agus san t-Ògmhios, san Iuchar agus san Lùnastal. Faodaidh tu cuideachd àite-fuirich taobh a-muigh na làraich a chur air dòigh nam b’ fhearr leat. Faodaidh daoine campachadh air an làraich ach thoir an aire nach e làrach campachaidh oifigeil a th’ annainn agus tha na goireasan againn cuibhrichte. Gheibhear fiosrachadh slàn air an duilleag Àiteachan-fuirich againn.

Sabhal Mòr Ostaig

’S e Sabhal Mòr Ostaig an t-Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig. Stèidhichte ann an Slèite anns an Eilean Sgitheanach, ’s e an aon ionad Foghlam Àrd-ìre is Leantainneach anns an t-saoghal a tha a’ lìbhrigeadh a chuid phrògraman ionnsachaidh tro mheadhan na Gàidhlig a-mhàin ann an àrainn bhogaidh bheairteach. Ann an 2023, bidh sinn a’ comharrachadh 50 bliadhna bhon a thòisich sinn, 15 bliadhna mus deach a’ chiad ionadan bun-sgoile a bha a’ teagasg tro mheadhan na Gàidhlig a stèidheachadh ann an Alba. An-diugh, ’s e Sabhal Mòr Ostaig am fastaiche as motha de luchd-labhairt na Gàidhlig san t-saoghal.

BEATHA OILEANACH

An t-Eilean Sgitheanach

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578