Skip to content

Welsh for Gaelic Speakers – Online: 02 August 2022

START: 02 August 2022
END: 04 August 2022
COST: £110
COST (STUDENT): £99
BOOK NOW

ENGLISH BELOW

Cymraeg drwy gyfrwng yr Aeleg

Cafodd y cwrs Cymraeg hwn ei adeiladu’n benodol i siaradwyr Gaeleg. Bydd y cwrs hwn yn addas i ddechreuwyr Cymraeg ac i ddysgwyr sy wedi gwneud tipyn bach o Gymraeg yn barod. Dylai dysgwyr siarad Gaeleg ar lefel canolradd, rhugl neu yn frodorol. Ar y cwrs hwn, bydd dysgwyr yn dysgu sut i gyfarch eu gilydd, cyflwyno eu hunain a chyflwyno eu gilydd, sgwrsio ar lefel sylfaenol, a siarad am eu hardaloedd a’u cartrefi. Yn ogystal â chael ei addysgu drwy gyfrwng Gaeleg, bydd y cwrs yn dangos i ddysgwyr sut mae’r ddwy iaith Geltaidd hon yn debyg ac yn wahanol i’w gilydd.

Bydd dysgwyr yn gwneud cynnydd yn eu hynganu a datblygu eu sgiliau iaith (siarad, gwrando, ysgrifennu a darllen). Ceir ymadroddion ac idiomau, yn ogystal â diwylliant a hanes yr iaith, eu cyflwyno yn ôl y briodoldeb. Bydd siaradwyr Gaeleg yn elwa ar y perthynas Geltaidd rhwng Gaeleg a Chymraeg.

Erbyn diwedd y cwrs, mi all dysgwyr:

 • gyfarch a chyflwyno yn Gymraeg;
 • sôn am y tywydd;
 • ddisgrifio lle maen nhw’n byw;
 • ddisgrifio’r dirwedd;
 • ddeall ynganu a sillafu Cymraeg;
 • adnabod sut mae’r ieithoedd Gaeleg a Chymraeg yn debyg ac yn wahanol i’w gilydd.

Welsh for Gaelic Speakers – Online

**THIS COURSE WILL BE TAUGHT IN GAELIC**

This introductory Welsh course is tailored for those with an advanced or native level of Scottish Gaelic and will be delivered through the medium of Gaelic. The course will focus on greetings, introductions, basic conversation and describing place and home. The course will provide insights into the similarities and differences between Welsh and Gaelic.

The course will provide instruction in pronunciation, and learners will have the opportunity to practise speaking, listening, writing, and reading Welsh. Welsh expressions and idioms will be introduced, as well as some introductory culture and history. Gaelic speakers will benefit from the Celtic relationships between the languages.

By the end of the course, speakers will be able to:

 • greet people and introduce themselves and others in Welsh;
 • talk about the weather;
 • describe where they live;
 • describe the landscape;
 • understand Welsh pronunciation and spelling;
 • identify some key similarities and differences between Welsh and Gaelic.

Course Delivery

The course consists of nine classes over three days (Tuesday, Wednesday and Thursday), with three online classes each day:

 • Class 1: 09.30 – 10.45
 • Class 2: 11.15 – 12.30
 • Class 3: 13.30 – 15.00

All classes are delivered via Zoom. Where possible, classes will be limited to 8 students instead of the usual 12.

© Sabhal Mòr Ostaig | Design by CGS | Sabhal Mòr Ostaig is a Scottish registered charity · No. SC002578