Skip to content
Picture of rock climber

BEATHA SAN EILEAN

Tha an t-Eilean Sgitheanach air aon de na h-eileanan as motha ann an Innse Gall agus bidh e gu tric a’ nochdadh air liostaichean de na h-àiteachan as fheàrr san t-saoghal le luchd-turais. Cliù air a bheil e airidh. 

’S ann an Slèite no ‘Lios an Eilein’ an ceann a deas an Eilein Sgitheanaich a tha Sabhal Mòr Ostaig. 

Bidh oileanaich a’ tighinn thugainne airson eòlas a chur air àite làn-Ghàidhlig is iad air an cuairteachadh le cuid de na seallaidhean as àille ann an Alba. 

’S e àite sàbhailte is càirdeil a th’ ann an Slèite agus seallaidhean àibheiseach ann air Malaig is Cnòideart agus air a’ Chuilthionn san iar-thuath. 

Tha ainm is cliù aig an Eilean Sgitheanach airson biadh math, fiadh-bheatha is cultar air leth agus ceòl is òrain is beul-aithris am pailteas. Tha cothroman spòrs gu leòr ann agus clubaichean ball-coise is iomain cho math ri balla-sreap ùr! 

Tha goireasan bunaiteach ann faisg air an Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar ann an Slèite: gym na Colaiste, bùth is Oifis a’ Phuist, garaids, ionad-dotair cho math ri Bun-sgoil Ghàidhlig. 

Tha an t-Àth Leathann mu 14 mìle gu tuath far a bheil bùithtean, taighean-seinnse, taighean-bìdh, bùth mhòr a’ Cho-op, Ospadal an Àth Leathainn, bùth-cheimigeir agus goireasan eile.

Tha ceanglaichean còmhdhail ann cuideachd – tha drochaid an Eilein mu 25 mionaid air falbh agus tha bàt’-aiseig ann eadar Armadal (dà mhìle bhon Cholaiste) agus Malaig far am faighear trèana is bus gu deas is gu sear. 

Bidh busaichean a’ siubhal gu cunbhalach air feadh an Eilein, gu Port Rìgh, prìomh bhaile an Eilein Sgitheanaich agus Caol Loch Aillse, far a bheil stèisean-rèile le ceangal gu Inbhir Nis (far a bheil am port-adhair as fhaisge) agus air adhart don chòrr den dùthaich.

’S e àite air leth a th’ anns an Eilean Sgitheanach far an urrainn dhut a dhol air adhart is eòlas a chur air na h-eileanan eile agus bàtaichean-aiseig ann gu Ratharsair, Uibhist a Tuath is Na Hearadh. 

Gheibh oileanaich eòlas cultarail is ionnsachaidh air leth anns an ionad shònraichte againn anns an Eilean Sgitheanach.