Cuimris tro Mheadhan na Gàidhlig – air liodhne

BHO: August 3, 2021
GU: August 5, 2021
COSGAIS: £110
COSGAIS (OILEANAICH): £99
CLÀRAICH AN-DRÀSTA

Lìbhrigear an cùrsa seo tro mheadhan na Gàidhlig thairis air trì làithean (Dimàirt, Diciadain agus Diardaoin), le trì clasaichean air Zoom gach latha aig 09.30 – 10.45, 11.15 – 12.30 and 13.30 – 15.00. Cha bhi ach ochdnar sa chlas.

Chaidh an cùrsa Cuimris seo a thogail do luchd-labhairt na Gàidhlig. Tha an cùrsa seo freagarrach do dh’fhìor luchd-tòiseachaidh na Cuimris no luchd-ionnsachaidh aig a bheil eòlas bunaiteach air a’ chànan. Bu chòir a bhith ìre eadar-mheadhanach ardhartach, àrd-ìre no ìre thùsanach na Gàidhlig aig luchd-ionnsachaidh. Air a’ chùrsa seo, gheibhear ionnsachadh air mar a bhiodh tu a’ cur fàilte agus aithne air daoine, a’ còmhradh aig ìre bhunaitich, agus a’ bruidhinn air àite agus dachaigh. A thuilleadh air a bhith tro mheadhan na Gàidhlig, seallaidh an cùrsa do luchd-ionnsachaidh mar a tha an dà chànan Cheilteach seo coltach agus eadar-dhealaichte.

Gheibh luchd-ionnsachadh cothrom air fuaimneachadh a leasachadh agus sgilean cànain a chleachdadh (bruidhinn, èisteachd, sgrìobhadh agus leughadh). Thèid gnàthasan-cainnte, seanfhacal, agus abairtean nàdurrach a thoirt a-steach nuair a bhios sin iomchaidh. Bheirear sùil air cultar agus eachdraidh na Cuimris. Gheibh luchd na Gàidhlig buannachd às a’ cheangal Cheilteach eadar Gàidhlig agus Cuimris.

Tha an cùrsa seo ag amas air:

Eòlas air fàilte/aithne a chur air a chèile ann an Cuimris
Còmhradh air an aimsir
Comas air bruidhinn air an sgìre agus air an dachaigh
Comas air bruidhinn air aghaidh na tìre
Leasachadh eòlas air fuaimneachadh agus litreachadh na Cuimris
Aithne air mar a tha Cuimris agus Gàidhlig coltach agus eadar-dhealaichte

Cuimris tro Mheadhan na Gàidhlig – air liodhne
© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578