Picture of musicians

Fàilte gu Cùrsaichean Goirid Shabhal Mòr Ostaig

O chionn iomadh bliadhna tha sinn air fàilte a chur air oileanaich bho air feadh an t-saoghail don Cholaiste seo san Eilean Sgitheanach aig àm na Càisge ’s tron t-samhradh. Tha na cùrsaichean seo gu sònraichte do luchd-ionnsachaidh aig a bheil ùidh sa chànan agus sa chultar, ach nach eil airson teisteanas foirmeil fhaighinn – daoine a tha ag ionnsachadh airson tlachd. Bidh sinn a’ tabhann an dà chuid cùrsaichean air an làraich agus air astar le Zoom. Tha sinne den bheachd gum bu chòir do dh’ionnsachadh a bhith tlachdmhor is spòrsail, agus nuair a bhios oileanaich air an làraich cha bhi iad ag ionnsachadh san t-seòmar-teagaisg a-mhàin, ach bidh tachartasan is dibhearsan ann às dèidh chlasaichean cuideachd gus am bi an ùine agad còmhla rinn tlachdmhor is gum mair e nad chuimhne.

An dòchas gum faic sinn a dh’aithghearr thu, agus faodaidh tu fios a chur thugainn an seo.

Nach cuir thu d’ ainm air liosta-phuist an seo gus am faigh thu fios mu chùrsaichean is tachartasan san àm ri teachd.

Sgioba nan Cùrsaichean Goirid
Sabhal Mòr Ostaig
Slèite
An t-Eilean Sgitheanach
IV44 8RQ
Alba

Fòn: +44 (0)1471 888 246
Post-d:
sm00cg@uhi.ac.uk

Cùrsaichean Goirid – Àite-fuirich 2021

Tha seòmraichean en-suite ri fhaighinn ann an ACC agus Àrainn Ostaig.

Cumhachan is Cùmhnantan

Cumhachan is Cùmhnantan nan Cùrsaichean Goirid 2021-2022

Ciamar a nithear iarrtas

Stiùireadh air mar a nì sibh iarrtas airson Cùrsa Goirid

Cùrsaichean Goirid an t-Samhraidh 2021

Fàilte oirbh do phrògram samhradh nan Cùrsaichean Goirid 2021

FEES

HOW TO APPLY

Picture of SMO student
© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578