Skip to content
Clas CertHE Gàidhlig is Conaltradh / CertHE Gaelic and Communication class

Foghlam na Gàidhlig: An-dè, An-diugh, agus A-màireach

15, 16, 17 ÒGMHIOS 2023

Sabhal Mòr Ostaig, An t-Eilean Sgitheanach

Gus 50 bliadhna a chomharrachadh bho chaidh Sabhal Mòr Ostaig a stèidheachadh, tha sinn a’ cumail co-labhairt mu fhoghlam na Gàidhlig, gus luchd-rannsachaidh, luchd-teagaisg, luchd-foghlaim, a’ choimhearsnachd san fharsaingeachd agus iadsan aig a bheil ùidh ann am foghlam na Gàidhlig a thoirt còmhla. Tha sinn an dòchas gur e cothrom a bhios ann gus foghlam na Gàidhlig anns an t-seagh as fharsainge a rannsachadh agus a dheasbad, gus dùbhlain agus deagh chleachdaidhean a sgaoileadh agus a sgrùdadh, agus gus tighinn còmhla a bheachdachadh mu cò ris a dh’fhaodadh – agus cò ris am bu chòir – foghlam na Gàidhlig a bhith coltach anns an àm ri teachd.

Bheir a’ cho-labhairt seachad sgaoilteachd mhath de phàipearan, bùird-chruinn, bùithtean-obrach, agus seiseanan practaigeach eile bho luchd-rannsachaidh, luchd-teagaisg, oileanaich, agus luchd-foghlaim de gach seòrsa. Gheibh sibh an clàr-ama gu h-ìosal.

Faodaidh sibh ceistean a chur thugainn aig:

CLÀR-AMA NA CO-LABHAIRTE

Foghlam na Gàidhlig: An-Dè, An-Diugh, agus A-Màireach

Tha a’ cho-labhairt seo air taic-airgid fhaighinn bho Bòrd na Gàidhlig.

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578