Skip to content
Picture of a student

RANNSACHADH

Tha Sabhal Mòr Ostaig a’ cur gu mòr ri rannsachadh na Gàidhlig. Chaidh 16% de dh’obair rannsachaidh na Colaiste ann an cuspairean Ceilteach a chomharrachadh mar ‘internationally excellent or world-leading’ bhon RAE anns an Dùbhlachd 2014.

Tha a’ Cholaiste an sàs ann an iomadh pròiseact rannsachaidh leithid  Soillse, iomairt nàiseanta a tha a’ ceangal OGE agus na h-oilthighean ann an Obar Dheathain, Glaschu agus Dùn Èideann cruinn còmhla.

Tha luchd-obrach na Colaiste an sàs ann an obair rannsachaidh aig fìor àrd-ìre agus tha 11 den luchd-obrach air ceum dotaireachd a chosnadh. Tha cruinneachadh prìseil de leabhraichean Gàidhlig agus Ceilteach anns an Leabharlann agus tha a’ Cholaiste cuideachd a’ toirt chothroman do dh’oileanaich PhD.

Tachartasan & Seiminearan

Cruinneachadh de bhideothan air tachartasan agus seiminearan rannsachaidh bho Sabhal Mòr Ostaig.

Pròiseactan Rannsachaidh

Sùil air na pròiseactan rannsachaidh a tha steidhichte aig a' Cholaiste agus anns a bheil Sabhal Mòr Ostaig an sàs.

Leabharlann

Tha an Leabharlann fosgailte do dh'oileanaich is luchd-obrach. Tha goireasan didseatach againn cho math ri seirbheisean cliog is cruinnich, puist is sganaidh  (fiosrachadh gu h-ìosal) a leigeas leat na cruinneachaidhean a chleachdadh taobh a-muigh an Leabharlainn. Tha na leabhraichean an lùib nan Cruinneachaidhean Sònraichte a’ sìneadh air ais do linntean tràtha foillseachadh na Gàidhlig.

Cothroman Rannsachaidh For-Cheum

Study on a postgraduate research programme at Sabhal Mòr Ostaig and you'll be part of a community whose work has an impact on the Scottish Gaelic community across the globe. At Sabhal Mòr, we've been helping students find and compare PhD research projects and programmes for over 25 years.

PRÒISEACTAN RANNSACHAIDH

CÙRSAICHEAN FOR-CHEUM

Search

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578