Skip to content
Picture of students as a poster

IONNSAICH

’S e Sabhal Mòr Ostaig an t-Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig. Stèidhichte ann an Slèite anns an Eilean Sgitheanach, ’s e an aon ionad Foghlam Àrd-ìre is Leantainneach anns an t-saoghal a tha a’ lìbhrigeadh a chuid phrògraman ionnsachaidh tro mheadhan na Gàidhlig a-mhàin ann an àrainn bhogaidh bheairteach.

Bidh daoine a’ tighinn thugainn às iomadh ceàrnaidh den t-saoghal airson eòlas is ionnsachadh air leth tron Ghàidhlig, eadar cùrsaichean do luchd-tòiseachaidh agus rannsachadh PhD, an dà chuid air làrach na Colaiste agus air astar, làn-ùine neo pàirt-ùine. Tha cothrom ann don a h-uile duine air an àrainn againn leis na cùrsaichean is oidean barraichte. Dè an còrr a dh’iarradh tu? Thig a chèilidh oirnn ann an Slèite far an cur thu fhèin eòlas oirnn!

Fo-cheum

Cùrsaichean Ceum uile air an teagasg tro mheadhan na Gàidhlig.

For-cheum

Prògraman for-cheum eadar ceuman maighstireachd fad bliadhna agus cothroman PhD.

Cùrsaichean Air Astar

Às bith càite bheil thu san t-saoghal tha cothrom agad air Gàidhlig ionnsachadh còmhla rinn.

Cùrsaichean Goirid

Cùrsaichean Goirid air an làraich agus air loidhne ann an Gàidhlig, ceòl agus cultar.

BEATHA OILEANACH

RO-SHEALLADH

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578