Leabharlann

AN LEABHARLANN

An Leabharlann ri linn Covid-19
Tha an Leabharlann fosgailte a-nis ach chan fhaod ach aon neach-obrach Leabharlainn a bhith ann aig aon àm. Chan fhaod ach dithis neach-cleachdaidh a bhith ann aig aon àm. Feumaidh tu masg a chosg is tu a’ coiseachd tron Leabharlann. Faodaidh tu a thoirt dhìot is tu nad shuidhe. Chan fhaod duine a bhith ann nas fhaide na uair a thìde aig aon àm. Airson taic bho sgioba an Leabharlainn, nach cuir sibh fios thugainn air post-d.

Cliog is Cruinnich
Tha seirbheis Cliog is Cruinnich ann far an urrainnear fios a chur don Leabharlann ro làimh agus thèid an t-òrdugh leabhair agad fhàgail taobh a-muigh doras an Leabharlainn dhut.

Seirbheis-iasaid tron phost
Airson oileanaich an t-Sabhail Mhòir. Thèid leabhraichean sa phost gach madainn Dihaoine

Gabhaidh leabhraichean a thilleadh dhan Leabharlann saor an asgaidh a’ cleachdadh an t-seòlaidh:

Freepost LEABHARLANN SABHAL MÒR OSTAIG

Cleachdaibh litrichean mòra mar a tha e sgrìobhte an seo. Cha leig sibh leas stampa no fiosrachadh eile a sgrìobhadh air a’ chèis no parsail.

Seirbheis Sganaidh
Tha seirbheis sganaidh ann airson artaigealan no chaibideilean de leabhraichean a-rèir ceadan dlighe-sgrìobhaidh

Cuir fios gu sgioba an leabharlainn
Faodaidh thu fios a chuir gu sgioba an leabharlann a’ cleachdadh am foirm seo.

Stiùireadh air Goireasan an Leabharlainn
Tha stiùireadh anns na bhideothan a leanas air goireasan an Leabharlainn:

Leabhraichean agus irisean didseatach
Bidh sinn a’ moladh dhreachan dealanach de leabhraichean do Leabharlann OGE far a bheil sin comasach. Chì sibh na tha ri fhaighinn an cruth didseatach air modalan fa leth air na liostaichean mhodalan an seo: https://uhi.rl.talis.com/index.html

A’ lorg ghoireasan air-loidhne Cleachdaibh Multisearch – https://encore.uhi.ac.uk/iii/encore_uhi/homepage?lang=eng – airson goireasan a lorg. Cleachdaibh na roghainnean ‘teacsa slàn’ no ‘air-loidhne’ airson nithean a shireadh a ghabhas leughadh ann an cruth didseatach. Bheir seo stuth clò-bhuailte far nan toraidhean agaibh. Tha tòrr mòr ghoireasan air an stòr-dàta A-Z aig OGE: https://libguides.uhi.ac.uk/az.php

Tha barrachd stiùiridh air goireasan dealanach, leabhraichean-d, ainmeachadh thùsan agus gu leòr eile air duilleag-dhachaigh LibGuides aig OGE: https://libguides.uhi.ac.uk/?b=g&d=a

Bidh an t-seirbheis ag atharrachadh a-rèir mar a bhios an suidheachadh fhèin ag atharrachadh.

Na Cruinneachaidhean

Leabhraichean & cruinneachaidhean ann am foillseachadh na Gàidhlig.

Seirbheisean air-loidhne

Seirbheisean air-loidhne do oileanaich agus luchd-obrach Sabhal Mòr Ostaig.

Sgilean Fiosrachaidh

Fiosrachadh a bhios a' leudachadh nan sgilean fiosrachaidh is nan sgilean rannsachaidh agad.

Beachdan

Tha na beachdan agad air leth cudthromach dhuinn.

Catalog an Leabharlainn

Seall tro catalog air-loidhne Oilthigh na Gàidhealtachd is eile.

Seirbheisean an Leabharlainn

Na seirbheisean a tha leabharlann Sabhal Mòr Ostaig a’ tabhainn.

PRÒISEACTAN RANNSACHAIDH

CÙRSAICHEAN FOR-CHEUM

Seirbheisean an Leabharlainn
© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578